fbpx

Acatistul Părintelui Constantin Sârbu, Noul Mucenic

Condacul 1: Veniți, cinstitorilor de mucenici, să ne desfătăm duhovnicește, lăudându-l pe părintele Constantin, ca­re în vremea prigoanei pornite de fiara roșie a stră­lucit ca un soare, mărturisind credința creștină, iar acum se bucură în soborul sfinților închisorilor: Bu­cură-te, Părinte Constantin, icoană a mărturisirii jert­felnice a lui Hristos!   Icosul 1: Ai cunoscut în toată […]

Acatistul Sfântului Evmenie, Noul Făcător de Minuni

După obișnuitul început se zice: Condacul 1: Veniți, ucenicii lui Hristos, să îl lăudăm pe ucenicul Sfântului Nichifor cel lepros, pe cel care împreună cu das­călul său împarte daruri bogate celor credin­cioși, și să îi cântăm: Bucură‑te, Sfin­te Evmenie, cel ce alungi mâhnirea și aduci bucuria. Icosul 1: Sfinte Evmenie, tu I‑ai mulțumit Dom­nului că […]

Acatistul Naşterii Domnului

Troparul Naşterii Domnului, glasul al 4-lea: Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ţie. Condacul 1 Cel ce din veci Te-ai născut din […]

Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

Troparul, glasul al 4-lea Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că luând Crucea, ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Parascheva, […]

Acatistul Sfântului Mina, Marele Mucenic și Făcătorul de Minuni

Sfântul Mare Mucenic Mina

Troparul, glasul al -lea Mucenicul Tău, Doamne, Mina întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Condac 1: Folositor și ajutător mare te-ai arătat lumii în primejdii, mucenice, că […]

Acatistul Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria

Buna Vestire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și pe toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi […]

Acatistul Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți”

Troparul Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu noi robii Tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu O, Preasfântă Stăpână, Preacurată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului Dumnezeului meu, Iisus […]

Acatistul Sfântului Nectarie din Eghina, Făcătorul de Minuni

Sfântul Ierarh Nectarie este socotit de mulți sfântul vremurilor noastre, sfântul smeritei-cugetări și al îndelungii-răbdări, al nevoinței, al dragostei și al înțeleptelor sfaturi duhovnicești. Cinstit de toată creștinătatea ortodoxă, dragostea pentru acest sfânt depășește însă granițele ortodoxiei. Mulți oameni de alte credințe au fost atinși la inimă de pilda vieții lui, lăsându-se mai apoi călăuziți […]

Acatistul Sfântului Efrem cel Nou, Făcătorul de Minuni

Aflându-se în curțile cerești înaintea Luminii celei întreit-sfinte care luminează lumea, Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou veghează asupra celor ce cu credință aleargă la ajutorul său, mijlocind la Dumnezeu pentru ei. O rugăciune puternică de o rară frumusețe, Acatistul Sfantului Efrem cel Nou este sprijin credincioșilor pe calea mântuirii, mângâindu-i în necazuri și nevoi, și […]

Acatistul Sfântului Nicolae, Grabnicul Ajutător și Marele Făcător de Minuni

Sfântul Ierarh Nicolae

Condac 1: Cel ce verși mir de mult preț la toată lumea, și mie, celui nevrednic și mai mult decât toți păcătos, dăruiește-mi ca să-ți aduc ție cântare, Părinte Nicolae. Tu, ca acela ce ai îndrăznire către Dumnezeu, slobozește-mă din toate necazurile ca să cânt ție: „Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! Icos […]