Despre sensurile și marele folos al vieții de familie

Unirea dintre bărbat și femeie în Taina Cununiei se face pentru mântuirea sufletului, pentru împlinirea poruncilor Dumnezeieşti, dar cel mai mult pentru înmulţirea vieţii pe pământ, cu alte cuvinte pentru naştere de prunci. – De ce oamenii tind spre viaţa de familie? Ce folos îi aduce ea omului? Când Dumnezeu l-a creat pe om, a […]