Cuviosul Iosif Isihastul: O, dulcea noastră Măicuţă! O, dragoste neînşelătoare! O, mană, miere şi nectar preadulce!

Icoana Maicii Domnului Galaktotrofousa (Alăptătoarea)

Un cinstitor şi iubitor al Preadulcei Fecioare Născătoare de Dumnezeu, contemporan cu noi, ne dezvăluie cele dumnezeieşti, şi ne stârneşte uimire şi iubire dumnezeiască. Publicăm un fragment din epistola Cuviosului Iosif Isihastul, scrisă în peşterile Schitului „Sfânta Ana Mică” din Sfântul Munte în anul 1947 către o monahie şi către obştea acesteia, epistolă în care […]

Sfântul Paisie Aghioritul: „Noi, creștinii, ar trebui să învățăm tăcerea…”

L-am rugat pe părintele Paisie să-mi spună care sunt elementele cele mai importante ale unei strategii duhovniceşti corecte, pentru a avea parte de o înaintare reală şi care să poată trezi unui creştin un interes deosebit. Răspunsul lui original şi neobişnuit m-a problematizat serios, făcându-mă să am un şi mai mare respect faţă de persoana […]

De ce se citesc cele 4 Evanghelii în primele trei zile ale Săptămânii Patimilor?

Ce să însemne citirea tuturor Evangheliilor în primele trei zile ale Săptămânii Patimilor? Înseamnă repetarea diatei date nouă de către Domnul nostru Iisus Hristos. Murind pentru noi, El le-a lăsat diată tuturor celor ce aveau să creadă într-însul – diată scrisă şi semnată cu sângele Său. Oricine vine la Domnul, intră cu El în legământ […]

Despre însemnătatea statorniciei în lucrarea duhovnicească

Cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul despre însemnătatea statorniciei în lucrarea duhovnicească, și despre marea primejdie a nestatorniciei. Pe cel ce n-a început rânduiala vieții duhovnicești, nu-l zdruncină neumblarea după această rânduială, debandada lăuntrică – dar cine a început-o și se lasă apoi de ea, are de suferit mari vătămări. Grăuntele cuprins de ger nu piere: […]

Cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul la Duminica lăsatului sec de brânză

Duminica de acum se cheamă „a lăsatului sec de brânză”; ea este închinată pomenirii căderii protopărinţilor noştri – şi ce tânguiri triste pune Sfânta Biserică în gurile strămoşilor izgoniţi din rai, care şedea drept în faţa lui şi se jeluiau! Atât de viu era atunci simţământul pierderii: raiul era la vedere şi din el poate că venea mireasma florilor […]

Sfântul Isaac Sirul, despre râvna cea rea și semnele râvnei după Dumnezeu

Omul cel râvnitor niciodată nu ajunge la pacea cugetului, iar cel străin de pace, străin este de bucurie. Căci dacă, precum se zice, pacea cugetului este sănătate desăvârșită, iar râvna este potrivnică păcii, atunci de mare boală bolește cel ce are râvnă rea [sau vicleană – în greacă πονηρόν]. O, omule, cel ce socotești să […]

Învățături mântuitoare despre smerenia cea curățitoare de patimi

Din scrisorile Cuviosului Nikon Vorobiov: Olgăi C. Nu știu cum s-a făcut că țineți seama de părerea mea într-o problemă ca schimbarea domiciliului. Sunteți absolut liberă să fiți ori să nu fiți de acord cu părerea mea. Nu pretind deloc să-mi împliniți sfatul. Sfatul e sfat, nu e poruncă. Voi încerca să vă explic de […]

IPS Hierotheos Vlachos: Învierea lui Hristos – taina credinței și a vieții noastre

Cuvânt mângâietor al Mitropolitului Hierotheos Vlachos, despre feluritele sensuri ale Învierii lui Hristos și calea omului către lumina Învierii. Această pastorală a fost citită în bisericile din eparhia Nafpaktos şi Agios Vlasios în anul 2011. (I.V.) Învierea lui Hristos, pe care o prăznuim cu atâta solemnitate după mai multe zile de post, pocăință și rugăciune, este taina […]