fbpx

Calendar Ortodox 2022

1 S (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sâmbăta înaintea Botezului Domnului; †) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei; Sfânta Emilia, mama Sfântului Ierarh Vasile cel Mare; Ap. Coloseni 2, 8-12; Ev. Luca 2, 20-21; 40-52 (Anul Nou. Tedeum)

2 D Sfântul Mucenic Serghie; Sfântul Ierarh Silvestru, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Serafim de Sarov; Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sfânta Iuliana din Lazarevo;
†) Duminica dinaintea Botezului Domnului; Ap. II Timotei 4, 5-8; Ev. Marcu 1, 1-8 (Predica Sfântului Ioan Botezătorul); glas 3, voscr. 6

3 L Sfântul Mucenic Tit, episcopul Tomisului; Sfântul Mucenic Gordie; Sfântul Proroc Maleahi; Descoperirea moaștelor Sfântului Mucenic Efrem cel Nou; Ap. Evrei 3, 5-11; 17-19; Ev. Luca 20, 27-44

4 M Cuviosul Mucenic Eftimie și cei doisprezece Cuvioși Mucenici de la Mănăstirea Vatoped; Sfântul Cuvios Nichifor Leprosul; Sfântul Mucenic Zosima; Sfântul Mucenic Atanasie; Soborul Sfinților 70 de Apostoli; Sfântul Cuvios Teoctist, egumenul de la Kucumia Siciliei; Sfânta Cuvioasă Apolinaria; Ap. Evrei 4, 1-13; Ev. Luca 21, 12-19

5 M Sfântul Mucenic Teopempt; Sfântul Mucenic Teonas; Sfânta Cuvioasă Sinclitichia; Ajunul Botezului Domnului; Ap. Evrei 5, 11-14; 6, 1-8; Ev. Luca 21, 5-8; 10-11; 20-24 (Post)

6 J (†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare); Ap. Tit 2, 11-14; 3, 4-7; Ev. Matei 3, 13-17

7 V † Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului; Ap. Fapte 19, 1-8; Ev. Ioan 1, 29-34

8 S Sfântul Mucenic Abo, ocrotitorul orașului Tbilisi, Georgia; Sâmbăta după Botezul Domnului; Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul; Sfântul Cuvios Emilian Mărturisitorul; Sfânta Cuvioasă Domnica; Ap. Efeseni 2, 11-13; Ev. Luca 13, 19-29

9 D Sfântul Ierarh Petru al Sevastiei; Sfântul Mucenic Polieuct; Sfântul Cuvios Eustratie; Sfântul Ierarh Filip, Mitropolitul Moscovei;
†) Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17; glas 4, voscr. 7

10 L †) Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Nissei; Sfântul Cuvios Dometian, Episcopul Melitenei; Sfântul Cuvios Marchian; Sfântul Teofan Zăvorâtul; Ap. Evrei 3, 5-11; 17-19; Ev. Luca 20, 27-44

11 M † Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sfântul Cuvios Vitalie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Eleț; Ap. Evrei 4, 1-13; Ev. Luca 21, 12-19

12 M Sfânta Muceniță Eutasia; Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea care alăptează” (Galaktotrofousa); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Imnului Acatist”; Ap. Evrei 5, 11-14; 6, 1-8; Ev. Luca 21, 5-8; 10-11; 20-24

13 J † Sfântul Mucenic Ermil; † Sfântul Mucenic Stratonic; Sfântul Ierarh Iacob, Episcopul din Nisibe; Sfântul Cuvios Maxim Kavsokalivitul; Sfântul Ilarie de Poitiers; Ap. Evrei 7, 1-6; Ev. Luca 21, 28-33

14 V Sfinții Cuvioși Mucenici din Sinai și Rait; Odovania praznicului Botezului Domnului; Sfânta Nina, cea întocmai cu Apostolii și luminătoarea Georgiei; Sfântul Cuvios Sava, arhiepiscopul Serbiei și ctitorul mănăstirii Hilandar; Ap. Evrei 7, 18-25; Ev. Luca 21, 37-38; 22, 1-8

15 S Sfântul Cuvios Pavel Tebeul; Sfântul Cuvios Ioan Colibașul; Ap. Efeseni 2, 11-13; Ev. Luca 13, 19-29

16 D Cinstirea lanțului Sfântului Apostol Petru; Sfântul Mucenic Pevsip și cei împreună cu el; Sfântul Mucenic Elasip; Sfântul Mucenic Mesip; Sfânta Muceniță Neonila; Sfântul Mucenic Danact citeţul;
†) Duminica a 29-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 17, 12-19; glas 5, voscr. 8

17 L †) Sfântul Cuvios Antonie cel Mare; Sfântul Cuvios Ahila; Sfântul Cuvios Antonie cel Nou de la Veria; Ap. Evrei 8, 7-13; Ev. Marcu 8, 11-21

18 M † Sfântul Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei; † Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei; Ap. Evrei 9, 8-23; Ev. Marcu 8, 22-26

19 M Sfântul Antonie Stilitul din Georgia; Sfântul Ierarh Marcu, Mitropolitul Efesului; Sfântul Meletie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Macarie Egipteanul; Sfântul Cuvios Arsenie; Sfânta Muceniță Eufrasia; Sfântul Cuvios Marcu; Sfântul Cuvios Macarie Alexandrinul; Ap. Evrei 10, 1-18; Ev. Marcu 8, 30-34

20 J †) Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare; Sfântul Mucenic Vas; Sfântul Mucenic Eusebiu; Sfântul Mucenic In; Sfântul Mucenic Pin; Sfântul Mucenic Rim; Sfântul Lavrentie de Cernigov; Ap. Evrei 10, 35-39; 11, 1-7; Ev. Marcu 9, 10-15

21 V Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Mucenic Candid; Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Neofit; Sfântul Mucenic Evghenie; Sfântul Mucenic Achila; Sfântul Maxim Grecul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Înjunghiata” de la Vatoped; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâietoarea” (Paramythia) de la Vatoped; Sfânta Muceniță Agnia din Roma; Ap. Evrei 11, 8-16; Ev. Marcu 9, 33-41

22 S Sfântul Cuvios Mucenic Anastasie Persul; Sfântul Apostol Timotei; Ap. Efeseni 5, 1-8; Ev. Luca 14, 1-11

23 D Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei; Sfântul Mucenic Agatanghel; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic; Sfântul Dionisie din Olimp;
†) Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43; glas 6, voscr. 9

24 L Sfântul Mucenic Agapie; Sfântul Mucenic Vavila; Sfânta Xenia din Sankt Petersburg; Sfântul Mucenic Timotei; Sfântul Ierarh Filon, episcopul Carpasiei; Cuviosul Filotheos ctitorul; Sfânta Cuvioasă Xenia; Ap. Evrei 11, 17-31; Ev. Marcu 9, 42-50; 10, 1 (Tedeum)

25 M †) Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului; Sfântul Vladimir, Mitropolitul Kievului; †) Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Publie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”; Ap. Evrei 12, 25-29; Ev. Marcu 10, 2-12

26 M †) Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei; Sfânta Cuvioasă Muceniță Maria din Gatcina; Sfântul David Ziditorul, regele Georgiei; Sfântul Cuvios Arcadie; Sfântul Cuvios Ioan; Sfânta Cuvioasă Maria, soția Sfântului Cuvios Xenofont; Sfântul Cuvios Xenofont; Ap. Iacov 1, 1-18; Ev. Marcu 10, 11-16

27 J † Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur; Sfânta Marciana, împărăteasa; Ap. Iacov 1, 19-27; Ev. Marcu 10, 17-27

28 V Sfântul Cuvios Isaac Sirul; Sfântul Cuvios Iacob Sihastrul; Sfânta Muceniță Haris; Sfântul Cuvios Efrem Sirul; Sfântul Cuvios Paladie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Totemsk-Sumorinskaya”; Ap. Iacov 2, 1-13; Ev. Marcu 10, 24-32

29 S Sfântul Mucenic Parigorie; Sfântul Mucenic Iacob; Sfântul Mucenic Iperechie; Sfântul Mucenic Mochie, citeţul; Sfântul Mucenic Romano; Sfântul Mucenic Iacov; Sfântul Mucenic Silvan; Sfântul Mucenic Luca; Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul; Sfântul Mucenic Filotei; Sfântul Mucenic Aviv; Sfântul Mucenic Iulian; Sfântul Afraat Persanul; Ap. Coloseni 1, 1-6; Ev. Luca 16, 10-15

30 D Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit, Episcopul Romei; †) Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului din Tinos; Sfântul Theodor Hagiul Noul Mucenic din Mitilini;
†) Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei 4, 9-15; Ev. Luca 19, 1-10; glas 7, voscr. 10

31 L Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Papia; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Doctor fără de arginți, făcătorul de minuni, Chir; Sfântul Doctor fără de arginți, făcătorul de minuni, Ioan; Sfântul Mucenic Victorin; Sfântul Mucenic Victor; Sfânta Muceniţă Trifena; Sfântul Arsenie din Paros; Ap. Iacov 2, 14-26; Ev. Marcu 10, 46-52

1 M Sfânta Bridgit, ocrotitoarea Irlandei; Sfânta Muceniță Felicitas; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Muceniță Perpetua; Înainte-prăznuirea Întâmpinarii Domnului; Sfântul Vasile, Episcopul Tesalonicului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Socola; Ap. Iacov 3, 1-10; Ev. Marcu 11, 11-23

2 M (†) Întâmpinarea Domnului; Sfântul Mucenic Agatodor; Sfântul Mucenic Iordan; Sfântul Mucenic Gavriil; Ap. Evrei 7, 7-17; Ev. Luca 2, 22-40

3 J Sfântul Nicolae al Japoniei; Sfântul și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sfânta Prorociță Ana; Sfântul Ignatie de Marioupolis; Sfântul Ansgar, luminătorul Danemarcei și al Suediei; Ap. Iacov 4, 7-17; 5, 1-9; Ev. Marcu 11, 27-33

4 V Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul; Sfântul Sfințit Mucenic Avramie; Ap. I Petru 1, 1-25; 2, 1-10; Ev. Marcu 12, 1-12

5 S Sfânta Muceniță Agata; Sfânta Muceniță Teodula; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eleț-Cernigov”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”; Ap. I Tesaloniceni 5, 14-23; Ev. Luca 17, 3-10

6 D Sfântul Arsenie din Ikalto, Georgia; Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare; Sfântul Ierarh Vucol, Episcopul Smirnei; Sfântul Mucenic Iulian; Sfânta Muceniță Fausta; Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Ierarh Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Ioan Profetul; Sfântul Mucenic Evilasie;
†) Duminica a 17-a după Rusalii (a Canaanencei); Ap. II Corinteni 6,16-18; 7,1; Ev. Matei 15, 21-28; glas 8, voscr. 11

7 L Sfântul Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului; Sfântul Cuvios Luca din Elada; Sfinții 4 Mucenici tribuni, împreună cu cei 1003 mucenici din Nicomidia; Ap. I Petru 2, 21-25; 3, 1-9; Ev. Marcu 12, 13-17

8 M Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfântul Proroc Zaharia; Sfânta Muceniță Marta; Sfânta Muceniță Maria; Ap. I Petru 3, 10-22; Ev. Marcu 12, 18-27

9 M Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Ierarh Mucenic Marcel; Sfântul Sfinţit Mucenic Pangratie; Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sfântul Petru Damaschinul; Ap. I Petru 4, 1-11; Ev. Marcu 12, 28-37

10 J †) Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie; Sfânta Muceniță Enata; Sfânta Muceniță Valentina; Sfânta Cuvioasă Ana din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ognevidnaya”; Sfântul Mucenic Pavel; Ap. I Petru 4, 12-19; 5, 1-5; Ev. Marcu 12, 38-44

11 V Sfânta Teodora, împărăteasa; Sfântul Ierarh Vlasie, Episcopul Sevastiei; Ap. II Petru 1, 1-10; Ev. Marcu 13, 1-8

12 S Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sfântul Ierarh Antonie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Hristea; Sfântul Ierarh Alexie, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron; Ap. II Timotei 2, 11-19; Ev. Luca 18, 2-8

13 D Sfinți Apostoli și Mucenici Acvila și soția sa, Priscila; Sfântul Cuvios Martinian; Sfântul Ierarh Evloghie, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir; Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev), Făcătorul de minuni din Sofia; Sfântul Sfințit Nou Mucenic Silvestru, arhiepiscopul de Omsk;
†) Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului); Ap. II Timotei 3, 10-15; Ev. Luca 18, 10-14; glas 1, voscr. 1 (Începutul Triodului)

14 L Sfântul Ilarion cel Nou din Georgia; Sfântul Cuvios Maron; Sfântul Cuvios Avraam; Sfântul Filimon, Episcopul Gazei; Sfântul Mucenic Nicolae din Corint; Sfântul Cuvios Auxenție; Sfântul Nou Mucenic Damian; Ap. II Petru 1, 20-21; 2, 1-9; Ev. Marcu 13, 9-13

15 M Sfântul Antim din Chios; Sfântul Cuvios Eusebiu din Siria; Sfântul Apostol Onisim; Sfântul Mucenic Maior; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ostrobramsk – Vilnius”; Sfântul Ierarh Sigfrid, Luminătorul Suediei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Dalmat”; Ap. II Petru 2, 9-22; Ev. Marcu 13, 14-23

16 M Sfântul Mucenic Valent diaconul; Sfântul Mucenic Pamfil preotul; Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Mucenic Seleuc; Sfântul Ierah Flavian, Arhiepiscopul Constantinopolului; Ap. II Petru 3, 1-18; Ev. Marcu 13, 24-31 (Harți)

17 J Sfântul Împărat Marcian; Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron; Sfânta Cuvioasă Mariamna; Sfânta Împărăteasă Pulheria; Sfântul Ierarh Ermoghen, Patriarhul Moscovei; Sfântul Cuvios Teodor cel Tăcut de la Lavra Peșterilor din Kiev; Ap. I Ioan 1, 8-10; 2, 1-6; Ev. Marcu 13, 31-37; 14, 1-2

18 V Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Romei; Sfântul Ierarh Agapit, Episcopul Sinadei; Ap. I Ioan 2, 7-17; Ev. Marcu 14, 3-9 (Harți)

19 S Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Filimon și soția sa, Apfia; Sfântul Cuvios Mărturisitor Evghenie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Macarie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Sfânta Cuvioasă Filoteia din Atena; Ap. II Timotei 3, 1-9; Ev. Luca 20, 46-47; 21, 1-4

20 D Sfântul Cuvios Visarion; Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Cataniei; Sfântul Ierarh Agaton, Episcopul Romei;
†) Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor); Ap. I Corinteni 6, 12-20; Ev. Luca 15, 11-32; glas 2, voscr. 2

21 L Sfântul Cuvios Timotei; Sfântul Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei; Sfântul Mucenic Mavrichie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Kozelscianskaya”; Ap. I Ioan 2, 18-29; 3, 1-8; Ev. Marcu 11, 1-11

22 M Sfântul Cuvios Limneu; Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Talasie; Ap. I Ioan 3, 9-22; Ev. Marcu 14, 10-42

23 M Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Sfânta Cuvioasă Gorgonia; Sfântul Damian Esfigmenitul; Ap. I Ioan 3, 21-24; 4, 1-11; Ev. Marcu 14, 43-72; 15, 1

24 J † Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului; Ap. I Ioan 4, 20-21; 5, 1-21; Ev. Marcu 15, 1-15

25 V Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfântul Mucenic Ipatie; Ap. II Ioan 1, 1-13; Ev. Marcu 15, 20, 22, 25, 33-41

26 S Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei; Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca; Ap. I Corinteni 10, 23-28; Ev. Luca 21, 8-9, 25-27, 33-36 (Sâmbăta morților – Moșii de iarnă)

27 D Sfântul Cuvios Efrem Katunakiotul; Sfântul Leandru, Arhiepiscop al Sevillei; Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Talaleu; Sfântul Ierarh Rafail din Brooklyn;
†) Duminica Înfricoșătoarei judecăți (a Lăsatului sec de carne); Ap. I Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Ev. Matei 25, 31-46; glas 3, voscr. 3

28 L †) Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea; †) Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul; Sfântul Sfințit Mucenic Nestor, Episcop de Maghid; Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul; Sfântul Sfințit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei; Ap. III Ioan 1, 1-15; Ev. Luca 19, 29-40; 22, 7-39

1 M Sfântul Mucenic Antonie; Sfânta Muceniță Antonina; Sfântul Mucenic Marcel; Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia; Sfânta Cuvioasă Domnina; Sfântul Agapie de la Colciu; Ap. Iuda 1, 1-10; Ev. Luca 22, 39-42, 45-71; 23, 1

2 M Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Chiriniei; Sfântul Mucenic Isihie; Sfântul Mucenic Nestor; Sfântul Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți; Sfântul Cuvios Ioachim Papoulakis din Ithaca; (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte și ouă)

3 J Sfântul Mucenic Eutropie; Sfântul Mucenic Cleonic; Sfântul Mucenic Vasilisc; Ap. Iuda 1, 11-25; Ev. Luca 23, 1-34, 44-56

4 V Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan; Sfânta Muceniţă Iuliana; (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte și ouă)

5 S Sfântul Mucenic Conon Grădinarul; Sfântul Mucenic Evloghie; Sfântul Mucenic Conon din Isauria; Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul; Sfânta Muceniţă Iraida; Sfântul Nou-Mucenic Ioan Bulgarul; Ap. Romani 14, 19-23; 16, 25-27; Ev. Matei 6, 1-13 (Sâmbăta Sfinților Cuvioși)

6 D Sfântul Mucenic Eufrosin; Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci;
†) Duminica izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză); Ap. Romani 13, 11-14; 14, 1-4; Ev. Matei 6, 14-21 (Învățătură despre iertare, post și neagonisire); glas 4, voscr. 4

7 L Sfinții Sfinţiţi Mucenici Episcopi din Cherson: Vasilevs, Evghenie, Capiton, Agatodor, Elpidie și Eterie; Sfântul Sfințit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova „Chezașa celor păcătoși”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Odrino, Orlov „Chezașa celor păcătoși”; Sfântul Cuvios Pavel cel Simplu; (Începutul Postului Sfintelor Paști. Zi aliturgică. Canonul cel Mare)

8 M Sfântul Ierarh Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei; Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Episcopul Plusiadei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” (a Rădăcinii din Kursk); (Zi aliturgică. Canonul cel Mare)

9 M † Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia; Sfântul Mucenic Urpasian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cuvântul S-a făcut Trup”; (Canonul cel Mare)

10 J Sfântul Mucenic Codrat; Sfântul Mucenic Ciprian; Sfântul Mucenic Dionisie; (Canonul cel Mare)

11 V Sfântul Sofronie, episcopul Vratsei; Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Talu; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Sfinţit Mucenic Pionie, preotul din Smirna; Sfântul Cuvios Alexie de la Goloseev;

12 S Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog; Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Lida; Ap. Evrei 1, 1-12; Ev. Marcu 2, 23-28; 3, 1-5 (Sâmbăta Sf. M. Mc. Teodor Tiron. Pomenirea morților)

13 D Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Muceniță Hristina din Persia; Sfânta Cuvioasă Ipomoni;
†) Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40; Ev. Ioan 1, 43-51 (Chemarea lui Filip și a lui Natanael); glas 5, voscr. 5

14 L Sfântul Sfințit Mucenic Alexandru preotul; Sfântul Cuvios Benedict de Nursia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Sfântul Teodor;

15 M Sfântul Mucenic Plisie; Sfântul Mucenic Timolau; Sfântul Mucenic Agapie;

16 M Sfântul Dimitrie, regele Georgiei; Sfântul Mucenic Papa; Sfântul Mucenic Roman; Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul; Sfântul Cuvios Hristodul din Patmos;

17 J Sfântul Mucenic Marin; Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu; Sfântul Cuvios Teostirict imnograful; Sfântul Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei;

18 V Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Cuvios Anin; Sfântul Nicolae Velimirovici; Sfântul Mucenic Evcarpion;

19 S Sfântul Mucenic Hrisant; Sfânta Muceniță Daria; Sfânta Muceniță Ilaria; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Mucenic Marian diaconul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Lubiatov”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Smolensk „Dulcea sărutare”; Sfântul Mucenic Diodor preotul; Ap. Evrei 3, 12-16; Ev. Marcu 1, 35-44 (Pomenirea morților)

20 D Sfinții Cuvioși Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit; Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Apoloniadei; Sfântul Ierarh Cuthbert;
†) Duminica a 2-a din Post (a Sfântului Grigorie Palama); Ap. Evrei 1, 10-14; 2, 1-3; al Ierarhului Ap. Evrei 7, 26-28; 8, 1-2; Ev. Marcu 2, 1-12 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); a Ierarhului: Ev. Ioan 10, 9-16 (Iisus – Păstorul cel bun); glas 6, voscr. 6

21 L Sfântul Ierarh Toma, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Serapion; Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul;

22 M Sfântul Cuvios Mucenic Eftimie; Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira; Sfânta Muceniță Drosida, fiica împăratului Traian;

23 M Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui; Sfântul Cuvios Nou Mucenic Luca din Mitilini;

24 J Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Artemon, Episcopul Seleuciei; Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sfântul Cuvios Zaharia Postitorul de la Lavra Peșterilor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Muntele netăiat”;

25 V (†) Buna Vestire; Ap. Evrei 2, 11-18; Ev. Luca 1, 24-38

26 S Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Mucenic Montanus, preotul; Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Sfinții 26 de Mucenici din Goția; Sfânta Muceniţă Maxima, soţia Sfântului Mucenic Montanus, preotul; Ap. Evrei 10, 32-38; Ev. Marcu 2, 14-17 (Pomenirea morților)

27 D Sfânta Muceniță Matrona din Tesalonic; Sfântul Mucenic Filit, cu cei patru fii ai săi; Sfântul Proroc Anania; Sfânta Muceniţă Lidia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Dulcea sărutare” (Glykophilousa);
†) Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci); Ap. Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 (Luarea crucii și urmarea lui Hristos); glas 7, voscr. 7

28 L Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului; Sfântul Cuvios Ștefan, făcătorul de minuni; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod;

29 M Sfântul Sfințit Mucenic Chiril, diaconul; Sfântul Sfințit Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor; Sfântul Mucenic Iona; Sfântul Mucenic Varahisie; Sfântul Diadoh, Episcopul Foticeii;

30 M Sfânta Cuvioasă Euvula, mama Sfântului Pantelimon; Sfântul Cuvios Ioan Scărarul; Sfântul Proroc Ioad;

31 J Sfântul Ierarh Acachie Mărturisitorul, Episcopul Melitinei; Sfântul Sfințit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei; Sfântul Mucenic Veniamin, diaconul; Cuviosul Vlasie, cel din Amorio; Sfântul Inochentie, Mitropolitul Moscovei, luminător al Siberiei şi Americii; Sfântul Ierarh Iona, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Sosirea icoanei Maicii Domnului la Iviron; Sfântul Ierarh Avdas;

1 V Sfântul Cuvios Macarie Mărturisitorul; Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca; Sfântul Mucenic Gherontie; Sfântul Varsanufie de la Optina;

2 S Sfântul Mucenic Amfian; Sfântul Mucenic Edesie; Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni; Ap. Evrei 6, 9-12; Ev. Marcu 7, 31-37 (Pomenirea morților)

3 D Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Ilirie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floarea nepieritoare”;
†) Duminica a 4-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul); Ap. Evrei 6, 13-20; al Cuviosului: Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Marcu 9, 17-32 (Vindecarea fiului lunatic); a Cuviosului: Ev. Matei 4, 25; 5, 1-12 (Predica de pe munte – Fericirile); glas 8, voscr. 8

4 L Sfântul Cuvios Teona, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfântul Cuvios Zosima; Sfântul Cuvios Platon; Sfântul Cuvios Gheorghe de la Maleon; Sfântul Cuvios Iosif, scriitorul de cântări;

5 M Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sfântul Mucenic Teodul; Sfântul Mucenic Agatopod; Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Claudie; Sfântul Mucenic Victorin şi cei împreună cu dânsul;

6 M † Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium; Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Cuvioasă Platonida; Sfântul Cuvios Grigorie Sinaitul; (Denia Canonului Mare)

7 J Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei; Sfântul Mucenic Caliopie; Sfânta Muceniță Achilina; Sfântul Ierarh Tihon, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii;

8 V Sfântul Apostol Agav; Sfântul Apostol Ruf; Sfântul Apostol Irodion; Sfântul Apostol Asincrit; Sfântul Apostol Flegon; Sfântul Apostol Ermis; Sfântul Ierarh Celestin, episcopul Romei; (Denia Acatistului Bunei Vestiri)

9 S Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eghiptissa” a Sfintei Maria Egipteanca; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Imnul Acatist” de la Mănăstirea Dionisiu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kiev-Bratsk; Sfântul Cuvios Vadim, arhimandritul; Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră”; Ap. Evrei 9, 24-28; Ev. Marcu 8, 27-31 (Pomenirea morților)

10 D Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Mucenic African; Sfântul Mucenic Macarie; Sfântul Mucenic Dima; Sfântul Mucenic Pompie; Sfântul Mucenic Terentie;
†) Duminica a 5-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca); Ap. Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: Ap. Galateni 3, 23-29; Ev. Marcu 10, 32-45 (Prevestirea Pătimirilor. Cererea fiilor lui Zevedeu); a Cuvioasei: Ev. Luca 7, 36-50 (Pocăința femeii păcătoase); glas 1, voscr. 9

11 L †) Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului; Sfântul Sfințit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului Asiei;

12 M †) Sfântul Mucenic Sava de la Buzău; Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcopul Pariei; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfânta Atanasia de la Eghina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Belâniciskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Murom;

13 M Sfântul Sfințit Mucenic Artemon preotul, din Laodiceea; Sfântul Mucenic Elefterie Persul;

14 J †) Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului; Sfânta Muceniță Tomaida; Sfântul Ierarh Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius;

15 V Sfântul Apostol Pud; Sfântul Apostol Trofim; Sfântul Apostol Aristarh; Sfântul Mucenic Crescent; Sfânta Muceniță Vasilisa; Sfânta Muceniță Anastasia;

16 S Sfântul Amfilohie Makris din Patmos; Sâmbăta lui Lazăr; Sfânta Muceniță fecioară Agapia; Sfânta Muceniță fecioară Irina; Sfânta Muceniță fecioară Hionia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tambov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ilyin-Cernigov”; Ap. Evrei 12, 28; 13, 1-8; Ev. Ioan 11, 1-45 (Pomenirea morților)

17 D Sfântul Mucenic Adrian; Sfântul Sfințit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei; Sfântul Ierarh Acachie, Episcopul Melitinei Armeniei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Ierusalim; Descoperirea moaștelor Sfântului Alexandru din Svir; Sfântul Macarie Notara, episcopul Corintului;
(†) Intrarea Domnului în Ierusalim. Duminica a 6-a din Post (a Floriilor); Toate ale Praznicului; Ap. Filipeni 4, 4-9; Ev. Ioan 12, 1-18; (Denie)

18 L Sfânta și Marea zi Luni; Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul; Sfântul Ierarh Cosma Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sfântul Mucenic Ioan din Ianina; Sfântul Ierarh Ioan, Arhiepiscopul Antiohiei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Maxim”; Ev. Matei 24, 3-35 (Denie)

19 M Sfânta și Marea zi Marți; Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Antiohiei Pisidiei; Sfântul Cuvios Ioan de la Lavra Veche; Sfântul Sfințit Mucenic Pafnutie; Ev. Matei 24, 36-51; 25, 1-46; 26, 1-2 (Denie)

20 M † Sfântul Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului; Sfânta și Marea zi Miercuri; Sfântul Cuvios Teodor Trihina; Sfântul Apostol Zaheu; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Ioasaf; Sfântul Anastasie Sinaitul; Sfântul Anastasie Sinaitul, Patriarhul Antiohiei; Ev. Matei 26, 6-16 (Denie)

21 J Sfânta și Marea zi Joi; Sfânta Muceniță Alexandra, împărăteasa; Sfântul Sfințit Mucenic Ianuarie, Episcop de Benevent; Sfântul Mucenic Teodor din Perga; Ap. I Corinteni 11, 23-32; Ev. Matei 26, 2-20; Ioan 13, 3-17; Matei 26, 21-39; Luca 22, 43-44; Matei 26, 40-75; 27, 1-2 (Denia celor 12 Evanghelii)

22 V Sfântul Cuvios Anania din Creta; Sfântul Cuvios Vitalie Monahul; Sfânta și Marea zi Vineri; Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei; Sfântul Apostol Natanael; (Zi aliturgică. Denia Prohodului Domnului)

23 S Sfântul Mucenic Valerie; Sfânta și Marea zi Sâmbătă; Ap. Romani 6, 3-11; Ev. Matei 28, 1-20 (Slujba Sf. Mare Mc. Gheorghe se va săvârși luni, a doua zi de Paști)

24 D Sfântul Mucenic Sava Stratilat; Sfânta Cuvioasă Elisabeta; Cuviosul Xenofon Ctitorul;
(†) Învierea Domnului (Sfintele Paști). Duminica Sfintei Învieri (Începutul Penticostarului); Toate ale Praznicului; Ap. Fapte 1, 1-8; Ev. Ioan 1, 1-17;

25 L †) Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului; (†) Sfintele Paști; Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu; †) Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință; Ap. Fapte 1, 12-17; 21-26; Ev. Ioan 1, 18-28 (Slujba Sf. Mare Mc. Gheorghe din ziua de 23 aprilie este săvârșită a doua zi de Paști)

26 M †) Sfântul Mucenic Valentin din Durostorum; †) Sfântul Ierarh Mărturisitor Ilie Iorest, Mitropolitul Transilvaniei; †) Sfântul Ierarh Mărturisitor Sava Brancovici Mitropolitul Transilvaniei; †) Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; †) Sfântul Mucenic Pasicrat din Durostorum; †) Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă); †) Sfântul Ierarh Simion Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei; (†) Sfintele Paști; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Vimatarissa (Altarița) de la Mănăstirea Vatoped; Cei șase mii de mucenici de la Mănăstirea Sfântul David Gareji, Georgia; Sfinții Mucenici Rafael, Irina și Nicolae din Insula Lesvos; Sfântul Sfințit Mucenic Vasilevs, Episcopul Amasiei; Sfânta Cuvioasă Glafira; Ap. Fapte 2, 14-21; Ev. Luca 24, 12-35 (Slujba Sfinților Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, mitropoliții Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărturisitorul din Maramureș din data de 24 aprilie este săvârșită a treia zi de Paști)

27 M Sfântul Sfințit Mucenic Simeon, ruda Domnului; Sfântul Apostol Zinon; Sfântul Apostol Marcu; Sfântul Apostol Aristarh; Ap. Fapte 2, 22-38; Ev. Ioan 1, 35-51 (Harți)

28 J Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia; Sfântul Apostol Iason; Sfântul Apostol Sosipatru; Ap. Fapte 2, 38-43; Ev. Ioan 3, 1-15

29 V †) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Siriaca” de la Mănăstirea Ghighiu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Eleovrytissa (Izvorâtoarea de ulei) de la Mănăstirea Vatoped; †) Izvorul Tămăduirii; Sfinții 9 Mucenici din Cizic; Sfântul Cuvios Memnon, făcătorul de minuni; Sfântul Nectarie de la Optina; Sfântul Ierarh Vasile de Ostrog; Ap. Fapte 3, 1-8; Ev. Ioan 2, 12-22 (Harți)

30 S Sfânta Muceniță Arghira; Sfântul Ierarh Donat, Episcopul Evriei; Sfântul Apostol Iacob, fratele Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul; Sfântul Ignatie Briancianinov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a pătimirilor”; Ap. Fapte 3, 11-16; Ev. Ioan 3, 22-33

MAI

1 D Sfânta Tamara, regina Georgiei; Sfânta Cuvioasă Isidora; Sfântul Cuvios Mucenic Eftimie; Sfântul Cuvios Mucenic Acachie; Sfântul Proroc Ieremia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Andronic”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”; Sfântul Cuvios Pafnutie din Borovsk; Sfântul Nou Mucenic Ignatie;
†) Duminica a 2-a după Paști (a Sf. Apostol Toma); Ap. Fapte 5, 12-20; Ev. Ioan 20, 19-31; glas 1, voscr. 1

2 L †) Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea (Patelarie), Patriarhul Constantinopolului; Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare în Constantinopol; Sfânta Matrona din Moscova; Ap. Fapte 3, 19-26; Ev. Ioan 2, 1-11

3 M †) Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici; Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Rodopian, diaconul; Sfântul Mucenic Timotei; Sfânta Muceniță Mavra; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Sven; Ap. Fapte 4, 1-10; Ev. Ioan 3, 16-21

4 M Sfântul Cuvios Ilarion; Sfântul Cuvios Nichifor; Sfântul Ierarh Atanasie, Episcopul Corintului; Sfânta Muceniță Pelaghia; Sfântul Cuvios Valerian; Sfânta Cuvioasă Monica, mama Fericitului Augustin; Ap. Fapte 4, 13-22; Ev. Ioan 5, 17-24

5 J Sfântul Mucenic Gaian; Sfânta Mare Muceniță Irina; Sfântul Mucenic Neofit; Sfântul Mucenic Gaie; Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nesecat”; Ap. Fapte 4, 23-31; Ev. Ioan 5, 24-30

6 V Sfântul Mucenic Varvar; Sfântul și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sfântul Cuvios Mamant; Sfântul Cuvios Pahomie; Sfântul Cuvios Ilarion; Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura; Ap. Fapte 5, 1-11; Ev. Ioan 5, 30-47; 6, 1-2

7 S Sfântul Cuvios Ioan Zedazneli, dimpreună cu 12 ucenici, Georgia; Sfântul Mucenic Acachie; Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sfântul Mucenic Codrat; Sfântul Nil Sorski; Ap. Fapte 5, 21-32; Ev. Ioan 6, 14-27

8 D †) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan; Sfânta Cuvioasă Emilia; Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare;
†) Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, voscr. 4

9 L Sfântul Shio din Mgvime, Georgia; Sfântul Mucenic Gordian; Sfântul Mucenic Epimah; Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari; Sfântul Proroc Isaia; Sfântul Mucenic Hristofor; Sfântul Iosif de la Optina; Ap. Fapte 6, 8-15; 7, 1-5; 47-60; Ev. Ioan 4, 46-54

10 M Sfântul Apostol Simon Zilotul; Sfântul Cuvios Isihie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Lavrentie; Sfântul Mucenic Alfeu; Sfântul Mucenic Filadelf; Sfântul Mucenic Ciprian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kiev-Bratsk; Ap. Fapte 8, 5-17; Ev. Ioan 6, 27-33

11 M Sfântul Sfințit Mucenic Mochie; Sfântul Mucenic Dioscor; Sfântul Ierarh Metodie, Apostolul slavilor; Sfântul Mucenic Arghir; Înnoirea Constantinopolului; Sfântul Cuvios Chiril, Apostolul slavilor; Ap. Fapte 8, 18-25; Ev. Ioan 6, 35-39

12 J †) Sfântul Mucenic Ioan Valahul; Sfântul Ierarh Gherman, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierah Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului; Ap. Fapte 8, 26-39; Ev. Ioan 6, 40-44

13 V Sfânta Muceniță Glicheria; Sfântul Cuvios Serghie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Ioan Ivirul; Sfântul Cuvios Eftimie Ivirul; Sfântul Cuvios Gheorghe Ivirul; Sfântul Cuvios Gavriil Ivirul; Ap. Fapte 8, 40; 9, 1-19; Ev. Ioan 6, 48-54

14 S Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, Episcopul Ciprului; Sfântul Mucenic Isidor din Hios; Ap. Fapte 9, 19-31; Ev. Ioan 15, 17-27; 16, 1-2

15 D †) Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei; Sfântul Mucenic Halvard Norvegianul; Sfântul Ierarh Ahile, Episcopul Larisei; Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare;
†) Duminica a 4-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte 9, 32-42; Ev. Ioan 5, 1-15; glas 3, voscr. 5

16 L †) Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei; Sfântul Mucenic Isaachie Persul din Meţovo; Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit; Sfântul Mucenic Simeon; Sfântul Mucenic Petru din Vlaherne; Sfântul Mucenic Nicolae din Meţovo; Ap. Fapte 10, 1-16; Ev. Ioan 6, 56-69

17 M Sfântul Dodo, ucenicul Sfântului David din Gareji, Georgia; Sfântul Cuvios Nectarie; Sfântul Apostol Andronic și soția sa, Iunia; Sfântul Cuvios Teofan; Ap. Fapte 10, 21-33; Ev. Ioan 7, 1-13

18 M Înjumătățirea praznicului Cincizecimii; Sfântul Mucenic Petru; Sfânta Hristina și cele 7 sfinte fecioare împreună cu ea; Sfântul Mucenic Teodot din Ancira; Sfântul Mucenic Dionisie; Sfântul Mucenic Paulin; Ap. Fapte 14, 6-18; Ev. Ioan 7, 14-30

19 J Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei; Sfânta Muceniță Chiriachi; Sfântul Cuvios Memnon; Sfânta Nina, cea întocmai cu Apostolii și luminătoarea Georgiei; Ap. Fapte 10, 34-43; Ev. Ioan 8, 12-20

20 V Sfinții Zabulon și Suzana, părinții Sfintei Nina, luminătoarea Georgiei; Sfântul Mucenic Talaleu; Sfântul Cuvios Talasie; Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul; Sfânta Lidia din Filipi; Ap. Fapte 10, 44-48; 11, 1-10; Ev. Ioan 8, 21-30

21 S †) Sfinții Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir; Ap. Fapte 12, 1-11; Ev. Ioan 8, 31-42

22 D Sfinții Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sfânta Muceniță Sofia; Sfântul Mucenic Vasilisc; Sfântul Mucenic Marcel;
†) Duminica a 5-a după Paști (a Samarinencei); Ap. Fapte 11, 19-30; Ev. Ioan 4, 5-42; glas 4, voscr. 7

23 L Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei; Sfânta Mironosiță Maria lui Cleopa; Soborul Sfinților din Rostov și Yaroslav; Ap. Fapte 12, 12-17; Ev. Ioan 8, 42-51

24 M Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat; Sfântul Mucenic Serapion; Sfânta Muceniță Marciana; Ap. Fapte 12, 25; 13, 1-12; Ev. Ioan 8, 51-59

25 M Odovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; Sfântul Mucenic Celestin; † A treia aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului; Sfântul Ierarh Inochentie al Odessei; Ap. Fapte 13, 13-24; Ev. Ioan 6, 5-14

26 J Sfânta Muceniță Elena; Sfântul Apostol Carp; Sfântul Apostol Alfeu; Sfântul Apostol Tadeu; Sfântul Mucenic Averchie; Ap. Fapte 14, 20-28; 15, 1-4; Ev. Ioan 9, 39-41; 10, 1-9

27 V Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, Episcopul Sardei; Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul; Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul; Sfântul Sfințit Mucenic Eladie; Ap. Fapte 15, 5-12; Ev. Ioan 10, 17-28

28 S Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sfântul Sfinţit Mucenic Eutihie, Episcopul Melitinei; Sfânta Muceniță Eliconida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Niceea (Nicene); Ap. Fapte 15, 35-41; Ev. Ioan 10, 27-38

29 D Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfânta Muceniță Teodosia, fecioara; Sfântul Sfinţit Mucenic Olivian; Sfânta Cuvioasă Ipomoni; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Odrino, Orlov „Chezașa celor păcătoși”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova „Chezașa celor păcătoși”;
†) Duminica a 6-a după Paști (a Orbului din naștere); Ap. Fapte 16, 16-34; Ev. Ioan 9, 1-38; glas 5, voscr. 8

30 L Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Varlaam; Sfântul Mucenic Natalie; Ap. Fapte 17, 1-9; Ev. Ioan 11, 47-57

31 M Sfântul Mucenic Eusebiu; Sfântul Mucenic Haralambie; Sfântul Mucenic Ermie; Sfântul Apostol Ermie; Ap. Fapte 17, 19-28; Ev. Ioan 12, 19-36

1 M Sfântul Cuvios Agapit de la Lavra Pecerska; Odovania praznicului Învierii Domnului; Sfântul Iustin Martirul și Filosoful; Sfântul Mucenic Iust; Sfântul Mucenic Iustin; Sfântul Mucenic Hariton; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Mucenic Firm; Ap. Fapte 18, 22-28; Ev. Ioan 12, 36-47

2 J †) Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; (†) Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor); Sfântul Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kiev-Bratsk; Ap. Fapte 1, 1-12; Ev. Luca 24, 36-53

3 V Sfânta Muceniță Paula fecioara; Sfântul Mucenic Luchilian şi cei împreună cu el patru tineri: Ipatie, Paul, Dionisie și Claudie; Ap. Fapte 19, 1-8; Ev. Ioan 14, 1-11

4 S †) Sfinții Mucenici: Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sfântul Ierarh Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Cuvioasă Sofia; Sfintele Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr; Ap. Fapte 20, 7-12; Ev. Ioan 14, 10-21

5 D Sfântul Sfințit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului; Sfântul Mucenic Marchian; Sfântul Mucenic Nicandru; Sfântul Mucenic Leonid; Sfântul Mucenic Apolon; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Igorevskaia”; Sfântul Mucenic Iperehie; Sfântul Mucenic Arie; Sfântul Mucenic Gheorghe; Sfântul Mucenic Selneniad; Sfântul Mucenic Irineu; Sfântul Mucenic Pamvon; Sfântul Bonifatie, Apostolul Germaniei;
†) Duminica a 7-a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte 20, 16-18; 28-36; Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscr. 10

6 L Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților; Sfântul Mucenic Ghelasie; Sfânta Muceniță Valeria; Sfântul Cuvios Visarion; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pimenovskaia”; Ap. Fapte 21, 8-14; Ev. Ioan 14, 27-31; 15, 1-7

7 M Sfântul Marcelin, Episcopul Romei; Sfânta Muceniță Zenaida; Sfânta Cuvioasă Sebastiana; Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei; Sfântul Cuvios Antim, preotul; Ap. Fapte 21, 26-32; Ev. Ioan 16, 2-13

8 M † Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfânta Muceniţă Caliopia; Ap. Fapte 23, 1-11; Ev. Ioan 16, 15-23

9 J Sfântul David din Gareji, Georgia; Sfânta Muceniță Maria; Sfânta Muceniță Tecla; Sfânta Muceniță Mariamni; Sfânta Muceniță Marta; Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfânta Muceniţă Enata; Ap. Fapte 25, 13-19; Ev. Ioan 16, 23-33

10 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sfântul Cuvios Zosima Fenicianul; Sfântul Sfințit Mucenic Timotei, Episcopul Prusiei; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfânta Muceniță Antonina; Soborul Sfinților din Siberia; Ap. Fapte 27, 1-44; 28, 1; Ev. Ioan 17, 18-26

11 S Sfântul Apostol Bartolomeu; Sfântul Apostol Barnaba; Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei; Sfântul Cuvios Gavriil din Kapsala; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Axion Estin”; Ap. Fapte 28, 1-31; Ev. Ioan 21, 15-25 (Sâmbăta morților – Moșii de vară)

12 D Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare; Sfântul Cuvios Petru Athonitul;
(†) Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile). Duminica a 8-a după Paști; Ap. Fapte 2, 1-11; Toate ale praznicului: Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12;

13 L (†) Sfânta Treime; Sfânta Muceniță Achilina; Sfântul Ierarh Trifilie, Episcopul Levcosiei din Cipru; Sfânta Alexandra Schimonahia, Stareța și Întemeietoarea Mănăstirii Diveevo; Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Matei 18, 10-20

14 M Sfântul Ierarh Metodie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Proroc Elisei; Sfântul Iustin Popovici; Ap. Romani 1, 1-7; 13-17; Ev. Matei 4, 23-25; 5, 1-13

15 M † Sfântul Mucenic Isihie; Sfântul Proroc Amos; Fericitul Ieronim; Fericitul Augustin; Ap. Romani 1, 18-27; Ev. Matei 5, 20-26 (Harți)

16 J Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei; Sfântul Sfinţit Mucenic Marcu, Episcopul Apoloniadei; Sfântul Moise de la Optina; Ap. Romani 1, 28-32; 2, 1-9; Ev. Matei 5, 27-32

17 V Sfântul Mucenic Salva din Akhaltsikhe, Georgia; Sfântul Mucenic Savel; Sfântul Mucenic Manuil; Sfântul Mucenic Ismail; Sfântul Mucenic Inochentie; Sfântul Mucenic Isavru; Sfântul Mucenic Felix; Sfântul Mucenic Peregrin; Ap. Romani 2, 14-29; Ev. Matei 5, 33-41 (Harți)

18 S Odovania praznicului Pogorârii Sfântului Duh; Sfântul Cuvios Erasm; Sfântul Mucenic Leontie; Sfântul Mucenic Ipatie; Sfântul Mucenic Teodul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Moscova; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Zimarovo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”; Ap. Romani 1, 7-12; Ev. Matei 5, 42-48

19 D Sfântul Cuvios Paisie cel Mare; Sfântul Apostol Iuda, ruda Domnului;
†) Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților); Ap. Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; Ev. Matei 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30; glas 8, voscr. 1

20 L Sfântul Ierarh Calist, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Sfințit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor; Sfântul Nicolae Cabasila; Sfântul Calist Angelicoudes; Ap. Romani 2, 28-29; 3, 1-18; Ev. Matei 6, 31-34; 7, 9-11 (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel)

21 M Sfântul Mucenic Iulian din Tars; Sfântul Mucenic Afrodisie; Ap. Romani 4, 4-12; Ev. Matei 7, 15-21

22 M †) Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești; Sfântul Mucenic Alban din Verulamul Britaniei; Sfântul Sfințit Mucenic Eusebiu, Episcopul Samosatelor; Sfântul Mucenic Zenon; Sfântul Mucenic Galaction; Sfântul Mucenic Zina; Ap. Romani 4, 13-25; Ev. Matei 7, 21-23

23 J Sfântul Mucenic Aristocleu, preotul; Sfânta Muceniță Agripina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Zaonikievskaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir; Soborul Sfinților din Vladimir; Ap. Romani 5, 10-16; Ev. Matei 8, 23-27

24 V † Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana; (†) Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele – Drăgaica); Sfântul Atanasie din Paros; † Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Ap. Romani 5, 17-21; 6, 1-2; Ev. Luca 9, 14-17

25 S Sfânta Muceniță Livia; Sfântul Cuvios Dometie; Sfântul Mucenic Procopie; Sfântul Mucenic Orentie; Sfânta Mare Muceniță Fevronia; Sfântul Cuvios Dionisie; Sfântul Nicon de la Optina; Sfânta Fevronia, Cneaghină de Murom; Sfântul Petru, Cneaz de Murom; Ap. Romani 3, 19-26; Ev. Matei 7, 1-8

26 D Sărbătoarea Tuturor Sfinților Georgieni; Sfântul Ierarh Ioan, Episcopul Goției; Sfântul Cuvios David din Tesalonic; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Șapte lacuri”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sedmiezerskaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Lida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tihvin;
†) Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinților români); Ap. Romani 2, 10-16; al Sfinților Români: Ap. II Corinteni 5, 17, 20; 6,1, 3-7, 10; 13, 11; Ev. Matei 4, 18-23 (Chemarea primilor Apostoli); a Sfinților Români: Ev. Matei 5,14-16; 10,32-33, 17-18,22 (Lumina faptelor bune și mărturisirea lui Hristos); glas 1, voscr. 2

27 L Sfântul Cuvios Samson, primitorul de străini; Sfântul Mucenic Anect; Sfânta Ioana Mironosița; Ap. Romani 7, 1-13; Ev. Matei 9, 36-38; 10, 1-8

28 M Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sfântul Mucenic Papias; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Ap. Romani 7, 14-25; 8, 1-2; Ev. Matei 10, 9-15

29 M (†) Sfinții Apostoli Petru și Pavel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kasperov; Ap. Romani 8, 2-13; Ev. Matei 10, 16-22

30 J †) Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț; † Soborul Sfinților 12 Apostoli; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Balikinskaya”; Ap. Romani 8, 22-27; Ev. Matei 10, 23-31

1 V †) Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți; Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma; Ap. Romani 9, 6-19; Ev. Matei 10, 32-36; 11, 1

2 S †) Sfântul Voievod Ștefan cel Mare; Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; Sfântul Ierarh Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului; Sfântul Ierarh Ioan Maximovici; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea care alăptează” (Galaktotrofousa); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ahtîrskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Feodotevskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pozhayskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vlahernskaya” (Vlahernitissa); Ap. Romani 3, 28-31; 4, 1-3; Ev. Matei 7, 24-29; 8, 1-4

3 D Sfântul Mucenic Iachint; Sfântul Ierarh Anatolie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Meliton;
†) Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieții); Ap. Romani 5, 1-10; Ev. Matei 6, 22-33; glas 2, voscr. 3

4 L Sfântul Ierarh Andrei Criteanul, Arhiepiscopul Cretei; Sfânta Cuvioasă Marta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Galata; Sfântul Cuvios Andrei Rubliov, iconograful; Ap. Romani 9, 18-33; Ev. Matei 11, 2-15

5 M † Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul; Sfântul Cuvios Lampadie; Sfântul Cuvios Mucenic Ciprian; Cei șase cuvioși ucenici ai Sfântului Atanasie Athonitul; Ap. Romani 10, 11-21; 11, 1-2; Ev. Matei 11, 16-20

6 M Sfântul Mucenic Arhip; Sfânta Muceniță Lucia din Roma; Sfântul Mucenic Filimon; Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare; Sfântul Sfințit Mucenic Astie, episcopul Dirahiei; Ap. Romani 11, 2-12; Ev. Matei 11, 20-26

7 J †) Sfânta Mare Muceniță Chiriachi; Sfântul Cuvios Toma din Maleon; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Mucenic Evanghel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vlahernskaya” (Vlahernitissa); Ap. Romani 11, 13-24; Ev. Matei 11, 27-30

8 V †) Sfinții Mucenici Epictet și Astion; Sfânta Teodosia; Sfântul Mare Mucenic Procopie; Cinstirea Icoanei Bunei Vestiri din Ustiug; Sfântul Cuvios Teofil, Izvorâtorul de mir; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eleusa” din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Sitka; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kazan (Kazanskaia); Ap. Romani 11, 25-36; Ev. Matei 12, 1-8

9 S †) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț; Sfântul Cuvios Coprie Egipteanul; Sfântul Sfințit Mucenic Pangratie, episcopul Taorminei; Sfântul Sfințit Mucenic Chiril; Sfântul Mucenic Andrei; Sfântul Mucenic Prov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Koloci; Ap. Romani 6, 11-17; Ev. Matei 8, 14-23

10 D Sfinții 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei; Sfântul Mucenic Apolonie; Sfântul Mucenic Vianor; Sfântul Mucenic Siluan; Sfântul Cuvios Sava Vatopedinul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Koneviț; Sfântul Cuvios Antonie de la Lavra Pecerska; Sfântul Ierarh Gheorghe, episcopul Tesalonicului;
†) Duminica a 4-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului); Ap. Romani 6, 18-23; Ev. Matei 8, 5-13; glas 3, voscr. 4

11 L Sfântul Cuvios Sofronie de la Essex; Sfânta Olga, Împărăteasa Rusiei; Sfântul Cuvios Leon din Mandra; Sfânta Mare Muceniță Eufimia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Rjevskaia” (sau „Okovețkaia”); Sfântul Mucenic Nectarie Aghioritul; Ap. Romani 12, 4-5; 15-21; Ev. Matei 12, 9-13

12 M †) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromița de la Muntele Athos; Sfântul Mucenic Proclu; Sfântul Mucenic Ilarie; Sfânta Veronica; Sfântul Cuvios Mihail Maleinul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul; Ap. Romani 14, 9-18; Ev. Matei 12, 14-16; 22-30

13 M Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Cuvios Ștefan Savaitul; Sfânta Cuvioasă Sara; Sfânta Muceniță Golinduhia din Persia; Ap. Romani 15, 7-16; Ev. Matei 12, 38-45

14 J Sfântul Mucenic Iust; Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul; Sfântul Apostol Achila; Sfântul Mucenic Iraclie; Ap. Romani 15, 17-29; Ev. Matei 12, 46-50; 13, 1-3

15 V Sfântul Ierarh Iosif, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfinții Mucenici Chiric și Iulita; Sfântul Vladimir, Luminătorul Rusiei; Sfânta Cuvioasă Matrona; Ap. Romani 16, 1-16; Ev. Matei 13, 3-9

16 S Sfântul Mucenic Avudin; Sfântul Mucenic Faust; Sfântul Sfințit Mucenic Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sfânta Muceniță Iulia; Sfântul Antioh; Ap. Romani 8, 14-21; Ev. Matei 9, 9-13

17 D Sfântul Ierarh Eufrasie, Episcopul Ienopolei; Sfânta Mare Muceniță Marina; Sfinții Țari Mucenici Romanov: Nicolae și Alexandra și fiii lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia și Alexei;
†) Duminica a 5-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei; a Sf. Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic); Ap. Romani 10, 1-10; al Sf. Părinți: Ap. Tit 3, 8-15; Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1; a Sf. Părinți: Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 4, voscr. 5

18 L †) Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor; Sfânta Cuvioasă Muceniță Elisabeta, ducesa Rusiei; Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Mucenic Iachint; Sfânta Muceniță Valentina; Sfântul Cuvios Pamvo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de pe Tolga (Tolgska); Ap. Romani 16, 17-24; Ev. Matei 13, 10-23

19 M Sfântul Cuvios Die; Sfânta Cuvioasă Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare; Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov; Ap. I Corinteni 1, 1-9; Ev. Matei 13, 24-30

20 M †) Sfântul Slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Abalatsk”; Ap. I Corinteni 2, 9-16; 3, 1-8; Ev. Matei 13, 31-36

21 J †) Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche; Sfântul Proroc Iezechiel; Sfântul Cuvios Ioan Pustnicul; Sfântul Cuvios Simeon; Ap. I Corinteni 3, 18-23; Ev. Matei 13, 36-43

22 V Sfânta Muceniță Marcela; Sfânta Mironosiță și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena; Ap. I Corinteni 4, 5-8; Ev. Matei 13, 44-54

23 S Sfânta Cuvioasă Pelaghia din insula Tinos; Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Foca; Sfinții Mucenici Trofim și Teofil; Sfântul Sfințit Mucenic Apolinarie, episcopul Ravenei; Sfântul Mucenic Vitalie; Sfânta Muceniţă Valeria; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți” (cu monede) din Sankt Petersburg; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Poceaev; Ap. Romani 9, 1-5; Ev. Matei 9, 18-26

24 D Sfânta Mare Muceniță Hristina; Sfântul Mucenic Ermoghen;
†) Duminica a 6-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani 12, 6-14; Ev. Matei 9, 1-8; glas 5, voscr. 6

25 L Sfânta Cuvioasă Eupraxia; Sfânta Cuvioasă Olimpiada; Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al V-lea Ecumenic; Ap. I Corinteni 5, 9-13; 6, 1-11; Ev. Matei 13, 54-58

26 M †) Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel (Argeș); Sfântul Sfințit Mucenic Ermolae; Sfânta Cuvioasă Muceniță Paraschevi din Roma; Sfântul Cuvios Moise Ungurul; Sfântul Cuvios Gherontie Athonitul; Sfântul Sava al III-lea; Ap. I Corinteni 6, 20; 7, 1-12; Ev. Matei 14, 1-13

27 M † Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfântul Cuvios Manuel; Sfântul Clement de Ohrida; Ap. I Corinteni 7, 12-24; Ev. Matei 14, 35-36; 15, 1-11

28 J Sfinții Apostoli și Diaconi Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, dintre cei 70; Sfântul Cuvios Pavel de la Xiropotamu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Șapte lacuri”; Sfânta Irina Hrisovalantou, care a primit mere din Rai; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tambov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sedmiezerskaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Lavra Sfintei Treimi – Serghiev; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Kostromskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Grebenskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Umilenie” de la Diveevo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Hodighitria” din Smolensk; Ap. I Corinteni 7, 24-35; Ev. Matei 15, 12-21

29 V Sfântul Rege și Martir Olav al Norvegiei; Sfântul Mucenic Eustație din Georgia; Sfântul Mucenic Veniamin; Sfântul Mucenic Mamant; Sfânta Muceniță Teodota cu fiii săi; Sfântul Mucenic Calinic; Ap. I Corinteni 7, 35-40; 8, 1-7; Ev. Matei 15, 29-31

30 S Sfinții Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sfânta Muceniță Iulita; Sfântul Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei; Sfântul Anatolie „cel Tânăr” de la Optina; Ap. Romani 12, 1-3; Ev. Matei 10, 37-42; 11, 1

31 D Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea; Sfântul și Dreptul Evdochim; Înainte-prăznuirea scoaterii Sfintei Cruci;
†) Duminica a 7-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); Ap. Romani 15, 1-7; Ev. Matei 9, 27-35; glas 6, voscr. 7

1 L Sfinții 7 Mucenici Macabei, cu mama lor Solomoni și dascălul lor Eleazar; Scoaterea Sfintei Cruci; Ap. I Corinteni 9, 13-18; Ev. Matei 16, 1-6 (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului)

2 M Aducerea moaștelor Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare; Dreptul Gamaliel; Ap. I Corinteni 10, 5-12; Ev. Matei 16, 6-12

3 M Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sfântul Cuvios Isaachie; Sfântul Cuvios Dalmat; Sfântul Cuvios Faust; Sfânta Salomeea, mironosița; Ap. I Corinteni 10, 12-22; Ev. Matei 16, 20-24

4 J Aducerea moaștelor Sfintei Mucenițe Evdochia; Sfinții 7 tineri din Efes; Sfântul Mucenic Tatuil; Ap. I Corinteni 10, 28-33; 11, 1-8; Ev. Matei 16, 24-28

5 V †) Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț; Sfânta Nona, mama Sfântului Grigorie Teologul; Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului; Sfântul Mucenic Evsignie; Sfântul Ierarh Fabian, episcopul Romei; Ap. I Corinteni 11, 8-23; Ev. Matei 17, 10-18

6 S (†) Schimbarea la Față a Domnului; Ap. II Petru 1, 10-19; Ev. Matei 17, 1-9

7 D †) Sfântul Cuvios Pafnutie – Pârvu Zugravul; †) Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla; Sfântul Cuvios Mucenic Dometie Persul; Sfântul Sfinţit Mucenic Narcis, Patriarhul Ierusalimului; Sfânta Irina, împărăteasa; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului de la Valaam; Sfântul Antonie de la Optina;
†) Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor); Ap. I Corinteni 1, 10-17; Ev. Matei 14, 14-22; glas 7, voscr. 8

8 L Sfântul Ierarh Calinic al Edessei; Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului; Sfântul Ierarh Miron, Episcopul Cretei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de pe Tolga (Tolgska); Ap. I Corinteni 11, 31-34; 12, 1-6; Ev. Matei 18, 1-11

9 M Sfântul Apostol Matia; Sfinții 10 Mucenici Mărturisitori pentru icoana lui Hristos; Sfântul Mucenic Antonin; Ap. I Corinteni 12, 12-26; Ev. Matei 18, 18-22; 19, 1-2; 13-15

10 M Sfântul Mucenic Laurențiu Arhidiaconul; Sfântul Sfințit Mucenic Sixt, Episcopul Romei; Sfântul Mucenic Ipolit; Ap. I Corinteni 13, 4-13; 14, 1-5; Ev. Matei 20, 1-16

11 J †) Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mare Mucenic Evplu, Arhidiaconul; Ap. I Corinteni 14, 6-19; Ev. Matei 20, 17-28

12 V Sfântul Mucenic Fotie; Sfântul Mucenic Anichit; Sfântul Mucenic Pamfil; Sfântul Mucenic Capiton; Sfântul Cuvios Palamon; Ap. I Corinteni 14, 26-40; Ev. Matei 21, 12-14; 17-20

13 S Mutarea moaștelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul; Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului; Sfântul Cuvios Dorotei; Sfântul Cuvios Dositei; Sfântul Tihon din Zadonsk; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „cu șapte săgeţi”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a pătimirilor”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Minsk; Ap. Romani 14, 6-9; Ev. Matei 15, 32-39

14 D Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sfântul Proroc Miheia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Narva; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sfătuitoarea”;
†) Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii); Ap. I Corinteni 3, 9-17; Ev. Matei 14, 22-34; glas 8, voscr. 9

15 L (†) Adormirea Maicii Domnului; Ap. Filipeni 2, 5-11; Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28

16 M †) Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache; †) Sfântul Cuvios Iosif de la Văratec; Aducerea Sfintei Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; Sfântul Mucenic Diomid; Sfântul Gherasim din Kefalonia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Sfântul Teodor; Ap. I Corinteni 15, 29-38; Ev. Matei 21, 23-27

17 M †) Sfântul Gheorghe Pelerinul; Sfântul Mucenic Tirs; Sfântul Mucenic Miron; Sfântul Mucenic Straton; Sfântul Mucenic Ciprian; Sfântul Alipie, iconarul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Sven; Ap. I Corinteni 16, 5-12; Ev. Matei 21, 28-32

18 J Sfântul Mucenic Ermi; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Leon; Sfântul Mucenic Flor; Sfântul Mucenic Lavru; Sfântul Mucenic Polien; Sfântul Cuvios Ioan de la Rila; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa” – izbăvitoarea de cancer; Cuvioșii Barnaba și Sofronie; Ap. II Corinteni 1, 1-7; Ev. Matei 21, 43-46

19 V Sfântul Sebaldus, ocrotitorul orașului Nürnberg; Sfânta Muceniţă Tecla; Sfântul Mucenic Andrei Stratilat; Sfântul Mucenic Timotei; Sfântul Mucenic Agapie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Don; Sfântul Cuvios Teofan cel Nou de la Dohiariu, făcătorul de minuni; Ap. II Corinteni 1, 12-20; Ev. Matei 22, 23-33

20 S Sfântul Proroc Samuel; Sfântul Mucenic Sever; Sfântul Mucenic Eliodor; Sfântul Mucenic Teoharie; Ap. Romani 15, 30-33; Ev. Matei 17, 24-27; 18, 1-4

21 D Sfântul Mucenic Donat diaconul; Sfântul Mucenic Romul preotul; Sfântul Mucenic Silvan diaconul; Sfântul Mucenic Venust; Sfântul Apostol Tadeu; Sfânta Muceniță Vasa, cu fiii ei;
†) Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni 4, 9-16; Ev. Matei 17, 14-23; glas 1, voscr. 10

22 L Sfântul Mucenic Zotic; Sfântul Mucenic Irineu; Sfântul Mucenic Or; Sfântul Mucenic Agatonic; Sfânta Muceniță Antuza; Sfântul Mucenic Zinon; Sfântul Mucenic Teoprepie; Sfântul Mucenic Achindin; Sfântul Mucenic Severian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Georgia; Ap. II Corinteni 2, 3-15; Ev. Matei 23, 13-22

23 M † Sfântul Mucenic Lup; Sfântul Ierarh Calinic, Patriarhul Constantinopolului; Cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Mega Spileo; Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum; Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului; Ap. II Corinteni 2, 14-17; 3, 1-3; Ev. Matei 23, 23-28

24 M Sfântul Mucenic Tation; Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie; Sfântul Sfințit Mucenic Cosma Etolul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Petru, Mitropolitul Moscovei”; Arătarea Maicii Domnului Sfântului Serghie de Radonej; Mutarea moaştelor Sfântului Dionisie din Zakynthos; Ap. II Corinteni 3, 4-11; Ev. Matei 23, 29-39

25 J Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu; Sfântul Apostol Tit; Sfântul Ioan Carpatiul; Ap. II Corinteni 4, 1-12; Ev. Matei 24, 13-28

26 V Sfântul Mucenic Adrian; Sfântul Mucenic Atic; Sfânta Muceniță Natalia, soția Sfântului Mucenic Adrian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir; Ap. II Corinteni 4, 13-18; Ev. Matei 24, 27-33; 42-51

27 S Sfântul Ierarh Osie, Episcopul Cordobei; Sfântul Cuvios Pimen cel Mare; Sfântul Mucenic Fanurie; Sfânta Muceniță Eutalia; Ap. I Corinteni 1, 3-9; Ev. Matei 19, 3-12

28 D Sfântul Cuvios Iosif Isihastul; Sfânta Muceniță Suzana, regina Georgiei; Sfântul Mucenic Lavrentie; Sfânta Ana Prorocița, fiica lui Fanuel; Sfântul Cuvios Moise Etiopianul; Sfântul Mucenic Diomid; Dreptul Iezechia; Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în „Peșterile de Departe”;
†) Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni 9, 2-12; Ev. Matei 18, 23-35; glas 2, voscr. 11

29 L (†) Tăierea Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul; Ap. II Corinteni 5, 10-15; Ev. Marcu 1, 9-15 (Post)

30 M †) Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului; †) Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei; Sfântul Ierarh Ioan, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierarh Pavel cel Nou, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Alexandru din Svir; Ap. II Corinteni 5, 15-21; Ev. Marcu 1, 16-22

31 M Așezarea în raclă a brâului Maicii Domnului; Sfântul Mucenic Iraclie; Sfântul Mucenic Andrei; Sfântul Mucenic Faust; Sfântul Mucenic Mina; Ap. II Corinteni 6, 11-16; Ev. Marcu 1, 23-28

1 J † Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (cel Smerit); † Începutul anului bisericesc; Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul; Soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cea de la Miasine; Sfânta Cuvioasă Marta, mama Sfântului Cuvios Simeon Stâlpnicul; Sfintele 40 de Muceniţe din Adrianopol; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cernigov-Ghetsimani”; Ap. II Corinteni 7, 1-10; Ev. Marcu 1, 29-35 (Tedeum)

2 V Sfântul Mucenic Mamant; Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kaluga; Ap. II Corinteni 7, 10-15; Ev. Marcu 2, 18-22

3 S †) Sfântul Cuvios Neofit de la Mănăstirea Stânișoara; †) Sfântul Cuvios Meletie de la Mănăstirea Stânișoara; Mutarea moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie; Sfântul Sfințit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei; Sfântul Cuvios Teoctist; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Pisidia; Ap. I Corinteni 1, 26-31; 2, 1-5; Ev. Matei 20, 29-34

4 D Sfânta Ermioni, una dintre fiicele Sfântului Apostol Filip; Sfântul Proroc Moise; Sfântul Sfințit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei; Sfântul Mucenic Petroniu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Rugul aprins”;
†) Duminica a 12-a după Rusalii (Tânărul cel bogat); Ap. I Corinteni 15, 1-11; Ev. Matei 19, 16-26; glas 3, voscr. 1

5 L Sfântul Mucenic Urban; Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul; Dreapta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul; Ap. II Corinteni 8, 7-15; Ev. Marcu 3, 6-12

6 M Sfântul Mucenic Macarie; Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose; Sfântul Mucenic Eudoxie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kiev-Bratsk; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arapet” (din Arabia); Ap. II Corinteni 8, 16-24; 9, 1-5; Ev. Marcu 3, 13-21

7 M †) Sfântul Cuvios Simeon de la Pângărați; †) Sfântul Cuvios Amfilohie de la Pângărați; Sfântul Cuvios Daniil Katunakiotul; Sfântul Mucenic Sozont; Înainte-prăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sfântul Cuvios Macarie de la Optina; Ap. II Corinteni 9, 12-15; 10, 1-7; Ev. Marcu 3, 20-27

8 J (†) Nașterea Maicii Domnului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului a Semnului (a Rădăcinii din Kursk); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Poceaev; Ap. Filipeni 2, 5-11; Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28

9 V †) Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona; †) Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău; Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana; Sfântul Mucenic Severian; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al III-lea Ecumenic; Ap. II Corinteni 11, 5-21; Ev. Marcu 4, 1-9

10 S Sfintele Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Închinarea Sfintei Cruci; Sfânta Împărăteasă Pulheria; Ap. I Corinteni 2, 6-9; Ev. Matei 22, 15-22

11 D Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria; Sfântul Cuvios Eufrosin Bucătarul; Sfânta Teodora din Vasta;
†) Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Ioan 3, 13-17 (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); glas 4, voscr. 2

12 L Sfântul Mucenic Avtonom; Sfântul Mucenic Macedonie; Sfântul Mucenic Teodul; Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului; Ap. II Corinteni 12, 10-19; Ev. Marcu 4, 10-23

13 M †) Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop; † Sfinții Mucenici din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian; Sfânta Muceniță Ketevan, regina Georgiei; Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, Episcopul Cartaginei; Înainte-prăznuirea Înălțării Sfintei Cruci; Sfântul Sfințit Mucenic Corneliu Sutașul; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sfântul Cuvios Ierotei cel Tânăr de la Iviron; Ap. II Corinteni 12, 20-21; 13, 1-2; Ev. Marcu 4, 24-34

14 M (†) Înălțarea Sfintei Cruci; Sfântul Nou-Mucenic Macarie, ucenicul Patriarhului Nifon; Ap. I Corinteni 1, 18-24; Ev. Ioan 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35 (Post)

15 J †) Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului; † Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul; Sfântul Ierarh Iosif de Alaverdi, Georgia; † Sfântul Ierarh Visarion, Arhiepiscopul Larisei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Novonichita”; Sfântul Simeon al Tesalonicului; Ap. Galateni 1, 1-3; 20-24; 2, 1-5; Ev. Marcu 5, 1-20

16 V Sfânta Muceniță Meletina; Sfânta Muceniță Ludmila; Sfânta Mare Muceniță Eufimia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „ajutătoarea celor smeriți”; Ap. Galateni 2, 6-10; Ev. Marcu 5, 22-24; 35-43; 6-1

17 S †) Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail; Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Macarie”; Ap. I Corinteni 4, 1-5; Ev. Matei 23, 1-12

18 D Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei; Sfânta Muceniță Ariadna; Sfântul Mucenic Castor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vindecătoarea” (Țelitelnița); Sfântul Ilarion de la Optina; Sfântul Cuvios Romil de Ravanița;
†) Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); Ap. Galateni 2, 16-20; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 (Luarea crucii și urmarea lui Hristos); glas 5, voscr. 3

19 L Sfântul Mucenic Dorimedont; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Mucenic Savatie; Ap. Galateni 2, 11-16; Ev. Marcu 5, 24-34

20 M Sfântul Mare Mucenic Eustatie, cu cei doi fii: Agapie și Teopist; Sfânta Muceniţă Teopista, soţia Sfântului Mucenic Eustatie; Sfântul Cuvios Nou Mucenic Ilarion Criteanul; Ap. Galateni 2, 21; 3, 1-7; Ev. Marcu 6, 1-7

21 M Sfântul Proroc Iona; Sfântul Apostol Codrat; Odovania Praznicului Înălţării Sfintei Cruci; Descoperirea moaștelor Sfântului Dimitrie, Mitropolitul Rostovului; Ap. Galateni 3, 15-22; Ev. Marcu 6, 7-13

22 J †) Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi; Sfântul Sofronie, episcopul Vratsei; Sfântul Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope; Sfântul Mucenic Isaac; Sfântul Mucenic Martin; Soborul Sfinților din Tula; Sfântul Cosma de la Zografu; Ap. Galateni 3, 23-29; 4, 1-5; Ev. Marcu 6, 30-45

23 V Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul; Sfânta Cuvioasă Polixenia; Sfânta Cuvioasă Xantipa; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Slovenskaia”; Ap. Galateni 4, 8-21; Ev. Marcu 6, 45-53

24 S Sfântul Cuvios Mucenic Sven de la Arboga; Sfântul Cuvios Siluan Athonitul; Sfânta Mare Muceniță, întocmai cu apostolii, Tecla; Sfântul Cuvios Coprie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „din pomul de mirt” – Myrtidiotissa; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Miroj; Sfântul Mucenic Petru Aleutul; Soborul Sfinților din Alaska; Sfântul Ștefan Întâiîncoronatul; Ap. I Corinteni 4, 17-21; 5, 1-5; Ev. Matei 24, 1-13

25 D Sfânta Cuvioasă Eufrosina; Sfântul Cuvios Pafnutie Egipteanul; Sfântul Cuvios Serghie de la Radonej;
†) Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni 9, 6-11; Ev. Luca 5, 1-11; glas 6, voscr. 4

26 L †) Sfântul Voievod Neagoe Basarab; †) Adormirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan; Sfânta Muceniţă Hira; Dreptul Ghedeon; Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Iviron în Georgia; Ap. Galateni 4, 28-31; 5, 1-10; Ev. Marcu 6, 54-56; 7, 1-8

27 M †) Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești; Sfânta Muceniță Epiharia; Sfântul Mucenic Calistrat și cei împreună cu dânsul patruzeci și nouă de mucenici; Ap. Galateni 5, 11-21; Ev. Marcu 7, 5-16

28 M † Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul; Sfântul Proroc Baruh; Sfântul Mucenic Pimen; Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în „Peșterile de aproape”; Sfântul Neofit Zăvorâtul din Pafos, insula Cipru; Ap. Galateni 6, 2-10; Ev. Marcu 7, 14-24

29 J Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Muceniță Gudelia; Sfântul Cuvios Chiriac Sihastrul; Sfânta Muceniţă Petronia; Ap. Efeseni 1, 1-9; Ev. Marcu 7, 24-30

30 V Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei celei Mari; Sfânta Muceniță Ripsimia; Sfânta Muceniță Gaiani; Ap. Efeseni 1, 7-17; Ev. Marcu 8, 1-10

1 S †) Sfântul Cuvios Chiriac de la Bisericani; †) Sfântul Cuvios Iosif de la Bisericani; (†) Acoperământul Maicii Domnului; Cămaşa Domnului şi Stâlpul de viaţă dătător; Sfânta Sidonia din Georgia; Sfinții Împărați ai Georgiei, Mirian și Nana; Sfântul Apostol Anania; Sfântul Cuvios Roman Melodul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Protectoarea” din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Hârbovăț; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kasperov; Sfântul Ioan Cucuzel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Cucuzelița; Ap. Galateni 3, 23-29; 4, 1-5; Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28

2 D Sfinții Mucenici David și Constantin, prinți ai Georgiei; Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian; Sfânta Muceniță Iustina; Sfântul Cuvios Teofil;
†) Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor); Ap. II Corinteni 11, 31-33; 12, 1-9; Ev. Luca 6, 31-36; glas 7, voscr. 5

3 L Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist; Ap. Efeseni 1, 22-23; 2, 1-5; Ev. Marcu 10, 46-52

4 M Sfântul Mucenic Evdemoz din Georgia; Sfânta Muceniță Verina; Sfânta Muceniță Prosdoca; Sfânta Muceniță Domnina; Sfântul Mucenic Audact; Sfânta Muceniță Calistena; Sfântul Sfințit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei; Ap. Efeseni 2, 19-22; 3, 1-7; Ev. Marcu 11, 11-23

5 M †) Sfântul Cuvios Misail de la Mănăstirea Turnu; †) Sfântul Cuvios Daniil de la Mănăstirea Turnu; Sfânta Muceniță Haritina; Sfânta Muceniță Mamelta; Soborul Sfinților Ierarhi ai Moscovei; Sfântul Evdochim Vatopedinul; Ap. Efeseni 3, 8-21; Ev. Marcu 11, 22-26

6 J Sfântul Grigorie Khandzteli din Georgia; Sfântul Apostol Toma; Sfânta Muceniță Erotiida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea de toți fericită”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Odighitria” de la Xenofont; Ap. Efeseni 4, 14-17; Ev. Marcu 11, 27-33

7 V Sfântul Iosif din Khevi, Georgia; † Sfântul Mare Mucenic Serghie; † Sfântul Mare Mucenic Vah; Sfântul Mucenic Iulian, preotul; Sfântul Mucenic Chesarie, diaconul; Sfântul Mucenic Polihronie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov; Ap. Efeseni 4, 17-25; Ev. Marcu 12, 1-12

8 S Sfânta Cuvioasă Taisia; Sfânta Cuvioasă Pelaghia; Sfântul Nou Mucenic Ignatie; Ap. I Corinteni 14, 20-25; Ev. Matei 25, 1-13

9 D Sfânta Cuvioasă Atanasia; Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu; Sfântul Cuvios Andronic; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Korsun; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”;
†) Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Luca 7, 11-16; glas 8, voscr. 6

10 L Sfânta Muceniţă Evlampia, sora Sfântului Mucenic Evlampie; Sfântul Cuvios Vasian; Sfântul Cuvios Teofil Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Evlampie; Sfântul Ambrozie de la Optina; Sfântul Inochentie al Penzei; Sfinţii 26 de cuvioşi mucenici de la Zografu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Acatist” – Prevestitoarea de la Mănăstirea Zografu; Ap. Efeseni 4, 25-32; Ev. Luca 3, 19-22

11 M Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei; Sfânta Muceniță Zenaida; Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi; Sfânta Muceniță Filonila; Soborul Sfinților Stareți de la Optina; Sfântul Lev de la Optina; Ap. Efeseni 5, 20-25; Ev. Luca 3, 23-38; 4, 1

12 M Sfântul Mucenic Tarah; Sfântul Mucenic Andronic; Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei; Sfântul Mucenic Prov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kaluga; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Ierusalim; Ap. Efeseni 5, 25-33; Ev. Luca 4, 1-15

13 J † Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași; Sfântul Mucenic Florentie; Sfânta Muceniță Agatonica; Sfântul Mucenic Carp; Sfântul Mucenic Papil; Sfântul Mucenic Agatodor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Șapte lacuri”; Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Iviron la Moscova; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sedmiezerskaya”; Ap. Efeseni 5, 33; 6, 1-9; Ev. Luca 4, 16-22

14 V Sfântul Mucenic Chelsie; Sfântul Mucenic Ghervasie; Sfântul Mucenic Nazarie; Sfântul Mucenic Protasie; Sfântul Silvan, Episcopul Gazei; †) Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Cosma de Yakhrom”; Ap. Efeseni 6, 18-24; Ev. Luca 4, 22-30

15 S Sfântul Mucenic Luchian preotul; Sfântul Ierarh Savin, Episcopul Ciprului; Sfântul Ierarh Vars, Episcopul Edesei; Sfântul Cuvios Eftimie cel Nou; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa” – izbăvitoarea de cancer; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sporitoarea grânelor”; Ap. I Corinteni 15, 39-45; Ev. Luca 4, 31-36

16 D Sfântul Mucenic Domnin; Sfântul Mucenic Longhin Sutașul; Sfântul Mucenic Leontie; Sfântul Mucenic Dometie; Sfântul Mucenic Terentie; Sfântul Cuvios Mal;
†) Duminica a 21-a după Rusalii (Pilda semănătorului – a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic); Ap. Galateni 2, 16-20; al Sf. Părinți: Ap. Tit 3, 8-15; Ev. Luca 8, 5-15; a Sf. Părinți: Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 1, voscr. 7

17 L Sfântul Proroc Osea; Sfântul Cuvios Mucenic Andrei din Creta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Izbăvitoarea”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Întru naștere fecioria ai păzit”; Ap. Filipeni 1, 1-7; Ev. Luca 4, 38-44

18 M Sfânta Cuvioasă Eufrosina de la Mega Spileo; Sfântul Cuvios Teodor de la Mega Spileo; Sfântul Cuvios Simeon de la Mega Spileo; Sfântul Apostol și Evanghelist Luca; Sfântul Mucenic Marin cel Bătrân; Sfântul Cuvios Iulian; Sfântul Mucenic Domnin; Ap. Filipeni 1, 8-14; Ev. Luca 5, 12-16

19 M Sfântul Proroc Ioil; Sfântul Mucenic Uar; Sfântul Mucenic Felix, preotul; Sfântul Mucenic Eusebiu, diaconul; Sfântul Cuvios Ioan de la Rila; Sfânta Cleopatra; Ap. Filipeni 1, 12-19; Ev. Luca 5, 33-39

20 J Sfântul Mare Mucenic Artemie; Sfânta Cuvioasă Matrona; Sfântul Gherasim din Kefalonia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Philermos; Ap. Filipeni 1, 20-27; Ev. Luca 6, 12-19

21 V †) Sfântul Cuvios Mărturisitor Visarion; †) Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofronie; †) Sfântul Mucenic Oprea; †) Sfântul Preot Mărturisitor Ioan din Galeș; †) Sfântul Preot Mărturisitor Moise Măcinic din Sibiel; Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare; Sfântul Cuvios Filothei Dionisiatul; Ap. Filipeni 1, 27-30; 2, 1-4; Ev. Luca 6, 17-23

22 S Sfânta Muceniță Elisaveta; Sfânta Muceniță Anna; Sfânta Muceniță Teodota; Sfântul Ierarh, întocmai cu apostolii, Averchie, Episcopul Ierapolei; Sfinții 7 tineri din Efes; Sfântul Kukșa din Odessa; Sfânta Muceniță Gligheria din Adrianopol; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kazan; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Andronic”; Ap. I Corinteni 15, 58; 16, 1-3; Ev. Luca 5, 17-26

23 D Sfântul Cuvios Macarie Romanul; Sfântul Ierarh Ignatie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Apostol Iacob, ruda Domnului, primul episcop al Ierusalimului; Sfântul Cuvios Petroniu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”;
†) Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8, 26-39; glas 2, voscr. 8

24 L Sfântul Mucenic Sotirih; Sfântul Mucenic Marcu; Sfântul Mucenic Valentin; Sfânta Muceniță Sebastiana; Sfântul Mare Mucenic Areta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți”; Ap. Filipeni 2, 12-16; Ev. Luca 6, 24-30

25 M Sfântul Mucenic Marcian; Sfântul Mucenic Martirie; Sfântul Mucenic Valerian; Sfânta Cuvioasă Tavita; Sfântul Mucenic Hrisaf; Ap. Filipeni 2, 16-23; Ev. Luca 6, 37-45

26 M †) Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir; Ap. Filipeni 2, 24-30; Ev. Luca 6, 46-49; 7, 1

27 J † Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală; Sfântul Mucenic Nestor; Ap. Filipeni 3, 1-8; Ev. Luca 7, 17-30

28 V † Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești; Sfântul Sfințit Mucenic Neofit, Episcop de Urbnisi; Sfânta Muceniţă Neonila, soția Sfântului Mucenic Terentie; Sfântul Firmilian, Episcopul Cezareei Capadociei; Sfântul Ierarh Dimitrie, Mitropolitul Rostovului; Sfântul Mucenic Terentie cu cei 7 fii ai săi; Sfântul Mucenic Vilie; Sfântul Cuvios Ştefan Savaitul; Sfântul Cuvios Teofil cel Nebun pentru Hristos; Sfantul Iov de la Poceaev; Ap. Filipeni 3, 8-19; Ev. Luca 7, 31-35

29 S Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana; Sfântul Cuvios Avramie și Maria, nepoata sa; Sfântul Nou Mucenic Timotei Esfigmenitul; Ap. II Corinteni 1, 8-11; Ev. Luca 5, 27-32

30 D Sfânta Muceniţă Zenovia, sora Sfântului Mucenic Zenovie; Sfântul Apostol Cleopa; Sfântul Sfințit Mucenic Zenovie, Episcopul Ciliciei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ozeriansk”; Sfântul Ștefan Milutin, țarul sârbilor;
†) Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31; glas 3, voscr. 9

31 L Cei o sută de mii de mucenici din Tbilisi, Georgia; Sfântul Apostol Apelie; Sfântul Apostol Stahie; Sfântul Apostol Amplie; Sfântul Apostol Urban; Sfântul Apostol Aristobul; Sfântul Apostol Narcis; Sfântul Mucenic Epimah; Ap. Filipeni 4, 10-23; Ev. Luca 7, 36-50

1 M Sfântul Doctor fără de arginți Cosma; Sfântul Doctor fără de arginți Damian; Sfântul Cuvios David din Evvia; Sfânta Muceniță Elena din Sinope; Ap. Coloseni 1, 1-11; Ev. Luca 8, 1-3

2 M Sfântul Mucenic Anempodist; Sfântul Mucenic Achindin; Sfântul Mucenic Pigasie; Sfântul Mucenic Aftonie; Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Mucenic Agapie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Șuia-Smolensk; Sfântul Gavriil Mărturisitorul, cel Nebun pentru Hristos; Ap. Coloseni 1, 18-23; Ev. Luca 8, 22-25

3 J Sfantul Cuvios Pimen Iconarul; Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida; Sfântul Mucenic Achepsima, episcopul; Sfântul Mucenic Iosif, preotul; Sfântul Mucenic Aitala, diaconul; Ap. Coloseni 1, 24-29; 2, 1; Ev. Luca 9, 7-11

4 V Sfântul Cuvios Gheorghe, Mărturisitorul din Drama; Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare; Sfântul Sfințit Mucenic Nicandru, Episcopul Mirelor; Sfântul Mucenic Ermeu, preotul; Ap. Coloseni 2, 1-7; Ev. Luca 9, 12-18

5 S Sfântul Ierarh Grigorie, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Mucenic Galaction; Sfânta Muceniță Epistimia; Sfântul Mucenic Silvan; Ap. II Corinteni 3, 12-18; Ev. Luca 6, 1-10 (Sâmbăta morților – Moșii de toamnă)

6 D Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Luca din Sicilia; Sfântul Varlaam Hutinski;
†) Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Efeseni 2, 14-22; Ev. Luca 8, 41-56; glas 4, voscr. 10

7 L Sfinții 33 de Mucenici din Melitina; Sfântul Cuvios Lazăr din Muntele Galision; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Bucuriei”; Ap. Coloseni 2, 13-20; Ev. Luca 9, 18-22

8 M †) Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri; Ap. Coloseni 2, 20-23; 3, 1-3; Ev. Luca 9, 23-27

9 M Sfântul Mucenic Onisifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Mucenic Castor; Sfântul Mucenic Sempronian; Sfântul Mucenic Nicostrat; Sfântul Mucenic Porfirie; Sfânta Cuvioasă Matrona; Sfânta Cuvioasă Teoctista; †) Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sfântul Simeon Metafrast; Cuviosul Eftimie chelarul; Cuviosul Neofit Dohiaritul; Cuviosul Varnavas Dohiaritul; Sfântul Cuvios Ioan Colov; Ap. Coloseni 3, 17-20; 4, 1-2; Ev. Luca 9, 44-50

10 J Sfântul Apostol Olimp; Sfântul Apostol Erast; Sfântul Apostol Sosipatru; Sfântul Mucenic Orest; Sfântul Apostol Rodion; Sfântul Apostol Terţiu; Sfântul Apostol Cvart; Sfântul Arsenie Capadocianul; Ap. Coloseni 4, 2-9; Ev. Luca 9, 49-56

11 V † Sfântul Mare Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Victor; Sfântul Mucenic Vichentie; Sfânta Muceniță Ștefanida; Sfântul Cuvios Teodor Studitul; Sfântul Ștefan de la Decani, regele Serbiei; Ap. Coloseni 4, 10-18; Ev. Luca 10, 1-15

12 S †) Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu; Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Cuvios Nil Pustnicul; Sfântul Cuvios Nil Athonitul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Ap. II Corinteni 5, 1-10; Ev. Luca 7, 1-10

13 D Sfânta Antuza, mama Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur; †) Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Damaschin; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Ierusalim;
†) Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37; glas 5, voscr. 11

14 L Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei 12 Apostoli; Ap. I Tesaloniceni 1, 1-5; Ev. Luca 10, 22-24 (Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului)

15 M †) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț; Sfântul Mucenic Aviv diaconul; Sfântul Mucenic Mărturisitor Gurie; Sfântul Mucenic Samona; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „de pe Cruce” (Kupiatici); Ap. I Tesaloniceni 1, 6-10; Ev. Luca 11, 1-10 (Începutul Postului Nașterii Domnului)

16 M Sfântul Apostol și Evanghelist Matei; Ap. I Tesaloniceni 2, 1-8; Ev. Luca 11, 9-13

17 J Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei Pontului; Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul; Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Ap. I Tesaloniceni 2, 9-14; Ev. Luca 11, 14-23

18 V Sfântul Mucenic Platon; Sfântul Mucenic Roman diaconul; Sfântul Mucenic Zaheu diaconul; Ap. I Tesaloniceni 2, 14-20; Ev. Luca 11, 23-26

19 S Sfântul Ilarion Georgianul, făcătorul de minuni; Sfântul Mucenic Varlaam; Sfântul Proroc Avdie; Sfântul Ierarh Filaret, Mitropolitul Moscovei și Kolomnei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâierea celor necăjiți și întristați”; Ap. II Corinteni 8, 1-5; Ev. Luca 8, 16-21

20 D †) Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul; † Sfântul Mucenic Dasie; Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Sfântul Ierarh Proclu, Patriarhul Constantinopolului;
†) Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21; glas 6, voscr. 1

21 L (†) Intrarea în biserică a Maicii Domnului; Maica Domnului de la Mahaira Ciprului; Ap. Evrei 9, 1-7; Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28

22 M Sfântul Cuvios Iacov Tsalikis; Sfântul Apostol Filimon; Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Onisim; Sfânta Muceniță Cecilia; Ap. I Tesaloniceni 3, 8-13; Ev. Luca 11, 34-41

23 M † Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Acragandiei; Ap. I Tesaloniceni 4, 1-12; Ev. Luca 11, 42-46

24 J Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sfântul Sfințit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei; Ap. I Tesaloniceni 4, 18; 5, 1-10; Ev. Luca 11, 47-54; 12, 1

25 V † Sfânta Mare Muceniță Ecaterina; Sfântul Mare Mucenic Mercurie; Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Ap. I Tesaloniceni 5, 9-13; 24-28; Ev. Luca 12, 2-12

26 S Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Nicon; Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Ap. II Corinteni 11, 1-6; Ev. Luca 9, 1-6

27 D Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul; Sfântul Cuvios Natanail; Sfântul Cuvios Pinufrie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Serafim Ponetaevski”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Korchemnaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Țarskoe Selo”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Abalatsk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Rădăcinii din Kursk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod;
†) Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor); Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27; glas 7, voscr. 2

28 L Sfântul Mucenic Irinarh; Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou; Sfântul Teodor, Arhiepiscop de Rostov; Ap. II Tesaloniceni 1, 1-10; Ev. Luca 12, 13-15; 22-31

29 M Sfântul Sfințit Mucenic Aviv, episcop de Nekresi, Georgia; Sfântul Mucenic Paramon; Sfântul Mucenic Filumen; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Cuvios Pitirun; Noul Sfințit Mucenic Filumen; Ap. II Tesaloniceni 1, 10-12; 2, 1-2; Ev. Luca 12, 42-48

30 M †) Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Vakhtang Gorgasali, regele Georgiei; Sfântul Ierarh Frumențiu, Episcopul Etiopiei; †) Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; Ap. II Tesaloniceni 2, 1-12; Ev. Luca 12, 48-59

1 J Sfântul Proroc Naum; Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv; Ap. II Tesaloniceni 2, 13-17; 3, 1-5; Ev. Luca 13, 1-9 (Tedeum)

2 V Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Stareța” (Gherontissa); Sfântul Chiril Fileotul; Sfântul Proroc Avacum; Sfânta Muceniță Miropi; Sfântul Ierarh Solomon, Arhiepiscopul Efesului; Sfântul Cuvios Porfirie Kafsokalivitul; Ap. II Tesaloniceni 3, 6-18; Ev. Luca 13, 31-35

3 S †) Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica; Sfântul Sfințit Mucenic Teodor, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Proroc Sofonie; Ap. Galateni 1, 3-10; Ev. Luca 9, 37-43

4 D † Sfânta Mare Muceniță Varvara; Sfântul Cuvios Ioan Damaschin;
†) Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17; glas 8, voscr. 3

5 L †) Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit; Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie; Sfântul Cuvios Mucenic Cosma Athonitul; Ap. I Timotei 1, 1-7; Ev. Luca 14, 1, 12-15

6 M †) Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei; Ap. I Timotei 1, 8-14; Ev. Luca 14, 25-35

7 M †) Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș; Sfântul Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir-Seligersk; Ap. I Timotei 1, 18-20; 2, 8-15; Ev. Luca 15, 1-10

8 J Sfântul Ierarh Sofronie, Episcopul Ciprului; Sfântul Apostol Cezar; Sfântul Apostol Tihic; Sfântul Apostol Onisifor; Sfântul Cuvios Patapie; Înainte-prăznuirea Sfintei Ana; Ap. I Timotei 3, 1-13; Ev. Luca 16, 1-9

9 V Sfânta Prorociță Ana, mama Prorocului Samuel; Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”; Ap. I Timotei 4, 4-8; 16; Ev. Luca 16, 15-18; 17, 1-4

10 S Sfântul Mucenic Evgraf; Sfântul Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Ermoghen; Ap. Galateni 3, 8-12; Ev. Luca 9, 57-62

11 D Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Luca cel Nou;
†) Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinților Strămoși – Pilda celor poftiți la cină); Ap. Coloseni 3, 4-11; Ev. Luca 14, 16-24; glas 1, voscr. 4

12 L Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Ierusalimului; †) Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei; Sfântul Mucenic Sinet; Ap. I Timotei 5, 1-10; Ev. Luca 17, 20-25

13 M †) Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; † Sfântul Mare Mucenic Eustratie; † Sfântul Mare Mucenic Auxentie; † Sfântul Mare Mucenic Evghenie; † Sfântul Mare Mucenic Mardarie; † Sfântul Mare Mucenic Orest; Sfânta Muceniță Lucia, fecioara; Sfântul Cuvios Gherman de Alaska; Ap. I Timotei 5, 11-21; Ev. Luca 17, 26-37

14 M Sfântul Mucenic Calinic; Sfântul Mucenic Filimon; Sfântul Mucenic Apolonie; Sfântul Mucenic Tirs; Sfântul Mucenic Evhie; Sfântul Mucenic Arian; Sfântul Mucenic Levchie; Ap. I Timotei 5, 22-25; 6, 1-11; Ev. Luca 18, 15-17; 26-30

15 J Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei; Sfânta Muceniță Antia; Sfânta Muceniță Suzana; Sfântul Cuvios Pavel; Ap. I Timotei 6, 17-21; Ev. Luca 18, 31-34

16 V Sfântul Proroc Agheu; Sfântul Mucenic Marin; Sfânta Teofana Împărăteasa; Ap. II Timotei 1, 1-2; 8-18; Ev. Luca 19, 12-28

17 S Sfântul Proroc Daniel și Sfinții trei tineri Anania, Azaria și Misail; Sfântul Dionisie din Zakynthos; Sfinții Cuvioși Atanasie, Nicolae și Antonie, ctitorii Mănăstirii Vatoped; Sfântul Mucenic Avacum, diaconul; Ap. Galateni 5, 22-26; 6, 1-2; Ev. Luca 10, 19-21

18 D †) Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul; Sfântul Ierarh Modest, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Sebastian; Sfânta Muceniță Zoe;
†) Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sfinților Părinți după trup ai Domnului); Ap. Evrei 11, 9-10; 32-40; Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului); glas 2, voscr. 5

19 L Sfântul Ierarh Grichentie, Episcopul Etiopiei; Sfântul Mucenic Bonifatie; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Cuvioasă Aglaia; Ap. II Timotei 2, 20-26; Ev. Luca 19, 37-44

20 M Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Sfântul Ioan de Kronstadt; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”; Ap. II Timotei 3, 16-17; 4, 1-4; Ev. Luca 19, 45-48

21 M Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia; Sfântul Mucenic Temistocle; Sfântul Ierarh Petru, Mitropolitul Moscovei; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Ap. II Timotei 4, 9-22; Ev. Luca 20, 1-8

22 J †) Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sfântul Mucenic Hrisogon; Sfânta Muceniță Teodota Romana; Sfânta Mare Muceniță Anastasia; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Ap. Tit 1, 5-14; Ev. Luca 20, 9-18

23 V Sfântul Ierarh Pavel, Arhiepiscopul Neocezareei; Sfântul Cuvios Naum; Sfântul Nifon, Episcop de Constantiana; Sfinții 10 Mucenici din Creta; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Ap. Tit 1, 15-16; 2, 1-10; Ev. Luca 20, 19-26 (Zi aliturgică)

24 S Sfânta Muceniță Eugenia; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Ap. Efeseni 1, 16-23; Ev. Luca 12, 32-40

25 D (†) Nașterea Domnului (Crăciunul); Ap. Galateni 4, 4-7; Ev. Matei 2, 1-12 (Toate ale praznicului)

26 L †) Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana; †) Soborul Maicii Domnului; Sfântul Mucenic Eftimie, Episcopul Sardelor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Trei Bucurii”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Binecuvântat este pântecele…”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ostrobramsk – Vilnius”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Betleemita;
†) Duminica după Nașterea Domnului (a Sfinților Iosif Logodnicul, David Prorocul și Iacob, ruda Domnului. Fuga în Egipt); Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Matei 2, 13-23; (În această zi va fi săvârșită și Slujba Duminicii după Nașterea Domnului, întru pomenirea Sfinților Iosif Logodnicul, David Prorocul și Iacob, rudenia Domnului)

27 M † Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Sfântul Cuvios Teodor Mărturisitorul;

28 M Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia; Sfântul Sfinţit Mucenic Glicherie preotul; Sfântul și Dreptul Iosif, Logodnicul Sfintei Fecioare Maria; Sfântul Simon Izvorâtorul de mir, ctitorul Mănăstirii Simonos Petras; (Harți)

29 J Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sfântul Cuvios Marcel; Sfântul Cuvios Tadeu;

30 V Sfânta Muceniță Anisia fecioara; Sfânta Cuvioasă Teodora din Cezareea; Sfântul Cuvios Leon, arhimandritul; (Harți)

31 S † Sfântul Mucenic Hermes; Sfânta Cuvioasă Melania Romana; Sfântul Cuvios Zotic; Odovania praznicului Naşterii Domnului; (Slujba în noaptea trecerii dintre ani)