fbpx

Calendar Ortodox 2021

1 V (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; †) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei; Sfânta Emilia, mama Sfântului Ierarh Vasile cel Mare;  Ap. Coloseni 2, 8-12; Ev. Luca 2, 20-21; 40-52 (Anul Nou. Tedeum. Harți)

2 S Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sfântul Mucenic Serghie; Sfântul Ierarh Silvestru, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Serafim de Sarov; Sfânta Iuliana din Lazarevo;

3 D Sfântul Mucenic Tit, episcopul Tomisului; Sfântul Mucenic Gordie; Sfântul Proroc Maleahi; Descoperirea moaştelor Sfântului Mucenic Efrem cel Nou;
†) Duminica dinaintea Botezului Domnului; Ap. II Timotei 4, 5-8; Ev. Marcu 1, 1-8 (Predica Sfântului Ioan Botezătorul); glas 5, voscr. 8

4 L Cuviosul Mucenic Eftimie şi cei doisprezece Cuvioși Mucenici de la Mănăstirea Vatoped; Sfântul Nichifor Leprosul; Sfântul Mucenic Zosima; Sfântul Mucenic Atanasie; Soborul Sfinților 70 de Apostoli; Sfântul Cuvios Teoctist, egumenul de la Kucumia Siciliei; Sfânta Cuvioasă Apolinaria;

5 M Sfântul Mucenic Teopempt; Sfântul Mucenic Teonas; Sfânta Cuvioasă Sinclitichia; Ajunul Botezului Domnului; (Post)

6 M (†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare); Ap. Tit 2, 11-14; 3, 4-7; Ev. Matei 3, 13-17

7 J † Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului; Ap. Fapte 19, 1-8; Ev. Ioan 1, 29-34

8 V Sfântul Mucenic Abo, ocrotitorul orașului Tbilisi, Georgia; Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul; Sfântul Cuvios Emilian Mărturisitorul; Sfânta Cuvioasă Domnica;

9 S Sfântul Ierarh Petru al Sevastiei; Sfântul Mucenic Polieuct; Sfântul Cuvios Eustratie; Sfântul Ierarh Filip, Mitropolitul Moscovei;

10 D †) Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Nissei; Sfântul Cuvios Dometian, Episcopul Melitenei; Sfântul Cuvios Marchian; Sfântul Teofan Zăvorâtul;
†) Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17; glas 6, voscr. 9

11 L † Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sfântul Cuvios Vitalie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Eleț;

12 M Sfânta Muceniță Eutasia; Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea care alăptează” (Galaktotrofousa); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Imnului Acatist”; 

13 M † Sfântul Mucenic Ermil; † Sfântul Mucenic Stratonic; Sfântul Ierarh Iacob, Episcopul din Nisibe; Sfântul Cuvios Maxim Kavsokalivitul; Sfântul Ilarie de Poitiers;

14 J Odovania praznicului Botezului Domnului; Sfinții Cuvioși Mucenici din Sinai și Rait; Sfânta Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei; Sfântul Cuvios Sava, arhiepiscopul Serbiei şi ctitorul mănăstirii Hilandar;

15 V Sfântul Cuvios Pavel Tebeul; Sfântul Cuvios Ioan Colibașul;

16 S Cinstirea lanțului Sfântului Apostol Petru; Sfântul Mucenic Pevsip şi cei împreună cu el; Sfântul Mucenic Elasip; Sfântul Mucenic Mesip; Sfânta Muceniță Neonila; Sfântul Mucenic Danact citeţul;

17 D †) Sfântul Cuvios Antonie cel Mare; Sfântul Cuvios Ahila; Sfântul Cuvios Antonie cel Nou de la Veria;
†) Duminica a 29-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 17, 12-19; glas 7, voscr. 10

18 L † Sfântul Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei; † Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei;

19 M Sfântul Antonie Stilitul din Georgia; Sfântul Ierarh Marcu, Mitropolitul Efesului; Sfântul Meletie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Macarie Egipteanul; Sfântul Cuvios Arsenie; Sfânta Muceniță Eufrasia; Sfântul Cuvios Marcu; Sfântul Cuvios Macarie Alexandrinul;

20 M †) Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare; Sfântul Mucenic Vas; Sfântul Mucenic Eusebiu; Sfântul Mucenic In; Sfântul Mucenic Pin; Sfântul Mucenic Rim; Sfântul Lavrentie de Cernigov;

21 J Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Mucenic Candid; Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Neofit; Sfântul Mucenic Evghenie; Sfântul Mucenic Achila; Sfântul Maxim Grecul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Înjunghiata” de la Vatoped; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâietoarea” (Paramythia) de la Vatoped; Sfânta Muceniţă Agnia din Roma;

22 V Sfântul Cuvios Mucenic Anastasie Persul; Sfântul Apostol Timotei;

23 S Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei; Sfântul Mucenic Agatanghel; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic; Sfântul Dionisie din Olimp;

24 D Sfântul Mucenic Agapie; Sfântul Mucenic Vavila; Sfânta Xenia din Sankt Petersburg; Sfântul Mucenic Timotei; Sfântul Ierarh Filon, episcopul Carpasiei; Cuviosul Filotheos ctitorul; Sfânta Cuvioasă Xenia;
†) Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); (Tedeum) Ap. I Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43; glas 8, voscr. 11

25 L † Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului; Sfântul Vladimir, Mitropolitul Kievului; †) Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Publie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”;

26 M †) Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei; Sfânta Cuvioasă Muceniță Maria din Gatcina; Sfântul David Ziditorul, regele Georgiei; Sfântul Cuvios Arcadie; Sfântul Cuvios Ioan; Sfânta Cuvioasă Maria, soția Sfântului Cuvios Xenofont; Sfântul Cuvios Xenofont;

27 M † Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur; Sfânta Marciana, împărăteasa; 

28 J Sfântul Cuvios Isaac Sirul; Sfântul Cuvios Iacob Sihastrul; Sfânta Muceniță Haris; Sfântul Cuvios Efrem Sirul; Sfântul Cuvios Paladie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Totemsk-Sumorinskaya”;

29 V Sfântul Mucenic Parigorie; Sfântul Mucenic Iacob; Sfântul Mucenic Iperechie; Sfântul Mucenic Mochie, citeţul; Sfântul Mucenic Romano; Sfântul Mucenic Iacov; Sfântul Mucenic Silvan; Sfântul Mucenic Luca; Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul; Sfântul Mucenic Filotei; Sfântul Mucenic Aviv; Sfântul Mucenic Iulian; Sfântul Afraat Persanul;

30 S †) Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit, Episcopul Romei; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului din Tinos; Sfântul Theodor Hagiul Noul Mucenic din Mitilini; Ap. Efeseni 5, 1-8; Ev. Luca 14, 1-11

31 D Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Papia; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Doctor fără de arginți, făcătorul de minuni, Chir; Sfântul Doctor fără de arginți, făcătorul de minuni, Ioan; Sfântul Mucenic Victorin; Sfântul Mucenic Victor; Sfânta Muceniţă Trifena; Sfântul Arsenie din Paros;
†) Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei 4, 9-15; Ev. Luca 19, 1-10; glas 1, voscr. 1

1 L Înainte-prăznuirea Întâmpinarii Domnului; Sfânta Bridgit, ocrotitoarea Irlandei; Sfânta Muceniță Felicitas; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Muceniță Perpetua; Sfântul Vasile, Episcopul Tesalonicului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Socola; Ap. Galateni 4, 28-31; 5, 1-10; Ev. Marcu 6, 54-56; 7, 1-8

2 M (†) Întâmpinarea Domnului; Sfântul Mucenic Agatodor; Sfântul Mucenic Iordan; Sfântul Mucenic Gavriil; Ap. Evrei 7, 7-17; Ev. Luca 2, 22-40

3 M Sfântul Nicolae al Japoniei; Sfântul și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sfânta Prorociță Ana; Sfântul Ignatie de Marioupolis; Sfântul Ansgar, luminătorul Danemarcei şi al Suediei;

4 J Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul; Sfântul Sfinţit Mucenic Avramie;

5 V Sfânta Muceniță Agata; Sfânta Muceniță Teodula; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eleț-Cernigov”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”;

6 S Sfântul Arsenie din Ikalto, Georgia; Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare; Sfântul Ierarh Vucol, Episcopul Smirnei; Sfântul Mucenic Iulian; Sfânta Muceniță Fausta; Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Ierarh Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Ioan Profetul; Sfântul Mucenic Evilasie;

7 D Sfântul Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului; Sfântul Cuvios Luca din Elada; Sfinții 4 Mucenici tribuni, împreună cu cei 1003 mucenici din Nicomidia;
†) Duminica a 16-a după Rusalii (Pilda talanţilor); Ap. II Corinteni 6, 1-10; Ev. Matei 25, 14-30; glas 2, voscr. 2

8 L Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfântul Proroc Zaharia; Sfânta Muceniță Marta; Sfânta Muceniță Maria;

9 M Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Ierarh Mucenic Marcel; Sfântul Sfinţit Mucenic Pangratie; Sfântul Petru Damaschinul;

10 M †) Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie; Sfânta Muceniță Enata; Sfânta Muceniță Valentina; Sfânta Cuvioasă Ana din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ognevidnaya”; Sfântul Mucenic Pavel;

11 J Sfânta Teodora, împărăteasa; Sfântul Ierarh Vlasie, Episcopul Sevastiei;

12 V Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sfântul Ierarh Antonie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Hristea; Sfântul Ierarh Alexie, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron;

13 S Sfinți Apostoli și Mucenici Acvila și soția sa, Priscila; Sfântul Cuvios Martinian; Sfântul Ierarh Evloghie, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir; Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev), Făcătorul de minuni din Sofia; Sfântul Sfințit Nou Mucenic Silvestru, arhiepiscopul de Omsk;

14 D Sfântul Ilarion cel Nou din Georgia; Sfântul Cuvios Maron; Sfântul Cuvios Avraam; Sfântul Filimon, Episcopul Gazei; Sfântul Mucenic Nicolae din Corint; Sfântul Cuvios Auxenție; Sfântul Nou Mucenic Damian;
†) Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencei); Ap. II Corinteni 6,16-18; 7,1; Ev. Matei 15, 21-28; glas 3, voscr. 3

15 L Sfântul Antim din Chios; Sfântul Cuvios Eusebiu din Siria; Sfântul Apostol Onisim; Sfântul Mucenic Maior; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ostrobramsk – Vilnius”; Sfântul Ierarh Sigfrid, Luminătorul Suediei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Dalmat”;

16 M Sfântul Mucenic Valent diaconul; Sfântul Mucenic Pamfil preotul; Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Mucenic Seleuc; Sfântul Ierah Flavian, Arhiepiscopul Constantinopolului;

17 M Sfântul Împărat Marcian; Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron; Sfânta Cuvioasă Mariamna; Sfânta Împărăteasă Pulheria; Sfântul Ierarh Ermoghen, Patriarhul Moscovei; Sfântul Cuvios Teodor cel Tăcut de la Lavra Peșterilor din Kiev;

18 J Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Romei; Sfântul Ierarh Agapit, Episcopul Sinadei;

19 V Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Filimon și soția sa, Apfia; Sfântul Cuvios Mărturisitor Evghenie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Macarie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Sfânta Cuvioasă Filoteia din Atena;

20 S Sfântul Cuvios Visarion; Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Cataniei; Sfântul Ierarh Agaton, Episcopul Romei;

21 D Sfântul Cuvios Timotei; Sfântul Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei; Sfântul Mucenic Mavrichie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Kozelscianskaya”;
†) Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului); (Începutul Triodului) Ap. II Timotei 3, 10-15; Ev. Luca 18, 10-14; glas 4, voscr. 4

22 L Sfântul Cuvios Limneu; Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Talasie;

23 M Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Sfânta Cuvioasă Gorgonia; Sfântul Damian Esfigmenitul;

24 M † Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului; (Harți)

25 J Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfântul Mucenic Ipatie;

26 V Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei; Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca; (Harți)

27 S Sfântul Cuvios Efrem Katunakiotul; Sfântul Leandru, Arhiepiscop al Sevillei; Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Talaleu; Sfântul Ierarh Rafail din Brooklyn;

28 D †) Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea; †) Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul; Sfântul Sfințit Mucenic Nestor, Episcop de Maghid; Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul; Sfântul Sfinţit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei;
†) Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor); Ap. I Corinteni 6, 12-20; Ev. Luca 15, 11-32; glas 5, voscr. 5

1 L Sfântul Mucenic Antonie; Sfânta Muceniță Antonina; Sfântul Mucenic Marcel; Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia; Sfânta Cuvioasă Domnina; Sfântul Agapie de la Colciu;

2 M Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Chiriniei; Sfântul Mucenic Isihie; Sfântul Mucenic Nestor; Sfântul Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriţi; Sfântul Cuvios Ioachim Papoulakis din Ithaca;

3 M Sfântul Mucenic Eutropie; Sfântul Mucenic Cleonic; Sfântul Mucenic Vasilisc;

4 J Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan; Sfânta Muceniţă Iuliana;

5 V Sfântul Mucenic Conon Grădinarul; Sfântul Mucenic Evloghie; Sfântul Mucenic Conon din Isauria; Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul; Sfânta Muceniţă Iraida; Sfântul Nou-Mucenic Ioan Bulgarul;

6 S Sfântul Mucenic Eufrosin; Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci; (Sâmbâta morților – Moșii de iarnă)

7 D Sfinții Sfinţiţi Mucenici Episcopi din Cherson: Vasilevs, Evghenie, Capiton, Agatodor, Elpidie și Eterie; Sfântul Sfinţit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova „Chezașa celor păcătoși”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Odrino, Orlov „Chezașa celor păcătoși”; Sfântul Cuvios Pavel cel Simplu;
†) Duminica Înfricoșătoarei judecăți (a Lăsatului sec de carne); Ap. I Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Ev. Matei 25, 31-46; glas 6, voscr. 6

8 L Sfântul Ierarh Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei; Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Episcopul Plusiadei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” (a Rădăcinii din Kursk);

9 M † Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia; Sfântul Mucenic Urpasian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cuvântul S-a făcut Trup”;

10 M Sfântul Mucenic Codrat; Sfântul Mucenic Ciprian; Sfântul Mucenic Dionisie; (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă și pește)

11 J Sfântul Sofronie, episcopul Vratsei; Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Talu; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Sfinţit Mucenic Pionie, preotul din Smirna; Sfântul Cuvios Alexie de la Goloseev;

12 V Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog; Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Lida; (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă și pește)

13 S Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Muceniță Hristina din Persia; Sfânta Cuvioasă Ipomoni; (Sâmbăta Sfinților Cuvioși)

14 D Sfântul Sfinţit Mucenic Alexandru preotul; Sfântul Cuvios Benedict de Nursia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Sfântul Teodor;
†) Duminica izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză); Ap. Romani 13, 11-14; 14, 1-4; Ev. Matei 6, 14-21 (Învățătură despre iertare, post și neagonisire); glas 7, voscr. 7

15 L Sfântul Mucenic Plisie; Sfântul Mucenic Timolau; Sfântul Mucenic Agapie; (Începutul Postului Sfintelor Paști. Zi aliturgică. Canonul Mare)

16 M Sfântul Dimitrie, regele Georgiei; Sfântul Mucenic Papa; Sfântul Mucenic Roman; Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul; Sfântul Cuvios Anin; Sfântul Cuvios Hristodul din Patmos; (Zi aliturgică. Canonul Mare)

17 M Sfântul Mucenic Marin; Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu; Sfântul Cuvios Teostirict imnograful; Sfântul Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei; (Canonul Mare)

18 J Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Nicolae Velimirovici; Sfântul Mucenic Evcarpion; (Canonul Mare)

19 V Sfântul Mucenic Hrisant; Sfânta Muceniță Daria; Sfânta Muceniță Ilaria; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Mucenic Marian diaconul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Lubiatov”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Smolensk „Dulcea sărutare”; Sfântul Mucenic Diodor preotul;

20 S Sfinții Cuvioși Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit; Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Apoloniadei; Sfântul Ierarh Cuthbert; (Sâmbăta Sf. Mare Mc. Teodor Tiron. Pomenirea morților)

21 D Sfântul Ierarh Toma, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Serapion; Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul;
†) Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40; Ev. Ioan 1, 43-51 (Chemarea lui Filip și a lui Natanael); glas 8, voscr. 8

22 L Sfântul Cuvios Mucenic Eftimie; Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira; Sfânta Muceniță Drosida, fiica împăratului Traian;

23 M Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui; Sfântul Cuvios Nou Mucenic Luca din Mitilini;

24 M Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Artemon, Episcopul Seleuciei; Sfântul Cuvios Zaharia Postitorul de la Lavra Peșterilor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Muntele netăiat”;

25 J (†) Buna Vestire; Ap. Evrei 2, 11-18; Ev. Luca 1, 24-38 (Dezlegare la pește)

26 V Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Mucenic Montanus, preotul; Sfinţii 26 de Mucenici din Goţia; Sfânta Muceniţă Maxima, soţia Sfântului Mucenic Montanus, preotul;

27 S Sfânta Muceniță Matrona din Tesalonic; Sfântul Mucenic Filit, cu cei patru fii ai săi; Sfântul Proroc Anania; Sfânta Muceniţă Lidia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Dulcea sărutare” (Glykophilousa); (Pomenirea morților)

28 D Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului; Sfântul Cuvios Ștefan, făcătorul de minuni; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod;
†) Duminica a 2-a din Post (a Sfântului Grigorie Palama); Ap. Evrei 1, 10-14; 2, 1-3; al Ierarhului Ap. Evrei 7, 26-28; 8, 1-2; Ev. Marcu 2, 1-12 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); a Ierarhului: Ev. Ioan 10, 9-16 (Iisus – Păstorul cel bun); glas 1, voscr. 9

29 L Sfântul Sfinţit Mucenic Chiril, diaconul; Sfântul Sfințit Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor; Sfântul Mucenic Iona; Sfântul Mucenic Varahisie; Sfântul Diadoh, Episcopul Foticeii;

30 M Sfânta Cuvioasă Euvula, mama Sfântului Pantelimon; Sfântul Cuvios Ioan Scărarul; Sfântul Proroc Ioad;

31 M Sfântul Ierarh Acachie Mărturisitorul, Episcopul Melitinei; Sfântul Sfințit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei; Sfântul Mucenic Veniamin, diaconul; Cuviosul Vlasie, cel din Amorio; Sfântul Inochentie, Mitropolitul Moscovei, luminător al Siberiei şi Americii; Sfântul Ierarh Iona, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Sosirea icoanei Maicii Domnului la Iviron; Sfântul Ierarh Avdas;

1 J Sfântul Cuvios Macarie Mărturisitorul; Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca; Sfântul Mucenic Gherontie; Sfântul Varsanufie de la Optina;

2 V Sfântul Mucenic Amfian; Sfântul Mucenic Edesie; Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni;

3 S Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Ilirie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floarea nepieritoare”; (Pomenirea morților)

4 D Sfântul Cuvios Teona, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfântul Cuvios Zosima; Sfântul Cuvios Platon; Sfântul Cuvios Gheorghe de la Maleon; Sfântul Cuvios Iosif, scriitorul de cântări;
†) Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci); Ap. Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 (Luarea crucii și urmarea lui Hristos); glas 2, voscr. 10

5 L Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sfântul Mucenic Teodul; Sfântul Mucenic Agatopod; Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Claudie; Sfântul Mucenic Victorin şi cei împreună cu dânsul;

6 M † Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium; Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Cuvioasă Platonida; Sfântul Cuvios Grigorie Sinaitul;

7 M Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei; Sfântul Mucenic Caliopie; Sfânta Muceniță Achilina; Sfântul Ierarh Tihon, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii;

8 J Sfântul Apostol Agav; Sfântul Apostol Ruf; Sfântul Apostol Irodion; Sfântul Apostol Asincrit; Sfântul Apostol Flegon; Sfântul Apostol Ermis; Sfântul Ierarh Celestin, episcopul Romei;

9 V Sfântul Cuvios Vadim, arhimandritul; Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei;

10 S Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Mucenic African; Sfântul Mucenic Macarie; Sfântul Mucenic Dima; Sfântul Mucenic Pompie; Sfântul Mucenic Terentie; (Pomenirea morților)

11 D †) Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului; Sfântul Sfinţit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului Asiei;
†) Duminica a 4-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul); Ap. Evrei 6, 13-20; al Cuviosului: Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Marcu 9, 17-32 (Vindecarea fiului lunatic); a Cuviosului: Ev. Matei 4, 25; 5, 1-12 (Predica de pe munte – Fericirile); glas 3, voscr. 11

12 L †) Sfântul Mucenic Sava de la Buzău; Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcopul Pariei; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfânta Atanasia de la Eghina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Belâniciskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Murom;

13 M Sfântul Sfințit Mucenic Artemon preotul, din Laodiceea; Sfântul Mucenic Elefterie Persul;

14 M †) Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului; Sfânta Muceniță Tomaida; Sfântul Ierarh Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius; (Denia Canonului Mare)

15 J Sfântul Apostol Pud; Sfântul Apostol Trofim; Sfântul Apostol Aristarh; Sfântul Mucenic Crescent; Sfânta Muceniţă Vasilisa; Sfânta Muceniță Anastasia;

16 V Sfântul Amfilohie Makris din Patmos; Sfânta Muceniță fecioară Agapia; Sfânta Muceniță fecioară Irina; Sfânta Muceniță fecioară Hionia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tambov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ilyin-Cernigov”; (Denia Acatistului Bunei Vestiri)

17 S Sfântul Mucenic Adrian; Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei; Sfântul Ierarh Acachie, Episcopul Melitinei Armeniei; Descoperirea moaștelor Sfântului Alexandru din Svir; Sfântul Macarie Notara, episcopul Corintului; (Pomenirea morților)

18 D Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul; Sfântul Ierarh Cosma Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sfântul Mucenic Ioan din Ianina; Sfântul Ierarh Ioan, Arhiepiscopul Antiohiei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Maxim”;
†) Duminica a 5-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca); Ap. Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: Ap. Galateni 3, 23-29; Ev. Marcu 10, 32-45 (Prevestirea Pătimirilor. Cererea fiilor lui Zevedeu); a Cuvioasei: Ev. Luca 7, 36-50 (Pocăința femeii păcătoase); glas 4, voscr. 1

19 L Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Antiohiei Pisidiei; Sfântul Cuvios Ioan de la Lavra Veche; Sfântul Sfințit Mucenic Pafnutie;

20 M † Sfântul Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului; Sfântul Cuvios Teodor Trihina; Sfântul Apostol Zaheu; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Ioasaf; Sfântul Anastasie Sinaitul; Sfântul Anastasie Sinaitul, Patriarhul Antiohiei;

21 M Sfânta Muceniță Alexandra, împărăteasa; Sfântul Sfințit Mucenic Ianuarie, Episcop de Benevent; Sfântul Mucenic Teodor din Perga;

22 J Sfântul Cuvios Anania din Creta; Cuviosul Vitalie Monahul; Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei; Sfântul Apostol Natanael;

23 V †) Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință; Sfântul Mucenic Valerie;

24 S †) Sfântul Mucenic Valentin din Durostorum; †) Sfântul Ierarh Mărturisitor Ilie Iorest Mitropolitul Transilvaniei; †) Sfântul Ierarh Mărturisitor Sava Brancovici Mitropolitul Transilvaniei; †) Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; †) Sfântul Mucenic Pasicrat din Durostorum; †) Sfântul Ierarh Simion Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Mucenic Sava Stratilat; Sfânta Cuvioasă Elisabeta; Cuviosul Xenofon Ctitorul; (Sâmbăta lui Lazăr. Pomenirea morților)

25 D (†) Intrarea Domnului în Ierusalim; †) Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului; Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu; (Dezlegare la pește)
Duminica a 6-a din Post (a Floriilor); Toate ale Praznicului; Ap. Filipeni 4, 4-9; Ev. Ioan 12, 1-18; (Denie)

26 L Sfânta și Marea zi Luni (Denie); Cei șase mii de mucenici de la Mănăstirea Sfântul David Gareji, Georgia; Sfântul Sfinţit Mucenic Vasilevs, Episcopul Amasiei; Sfânta Cuvioasă Glafira; Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă);

27 M Sfânta și Marea zi Marți (Denie); Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon, ruda Domnului; Sfântul Apostol Zinon; Sfântul Apostol Marcu; Sfântul Apostol Aristarh;

28 M Sfânta și Marea zi Miercuri (Denie); Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia; Sfântul Apostol Iason; Sfântul Apostol Sosipatru;

29 J Sfânta și Marea zi Joi (Denia celor 12 Evanghelii); Sfinții 9 Mucenici din Cizic; Sfântul Cuvios Memnon, făcătorul de minuni; Sfântul Nectarie de la Optina; Sfântul Ierarh Vasile de Ostrog;

30 V Sfânta și Marea zi Vineri (Zi aliturgică. Denia Prohodului Domnului); Sfânta Muceniță Arghira; Sfântul Ierarh Donat, Episcopul Evriei; Sfântul Apostol Iacob, fratele Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul; Sfântul Ignatie Briancianinov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a pătimirilor”;

MAI

1 S Sfânta și Marea zi Sâmbătă; Sfânta Tamara, regina Georgiei; Sfânta Cuvioasă Isidora; Sfântul Cuvios Mucenic Eftimie; Sfântul Cuvios Mucenic Acachie; Sfântul Proroc Ieremia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Andronic”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”; Sfântul Cuvios Pafnutie din Borovsk; Sfântul Nou Mucenic Ignatie;

2 D (†) Învierea Domnului (Sfintele Paști). Duminica Sfintei Învieri (Începutul Penticostarului); †) Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea (Patelarie), Patriarhul Constantinopolului; Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare în Constantinopol; Sfânta Matrona din Moscova; Toate ale praznicului: Ap. Fapte 1, 1-8; Ev. Ioan 1, 1-17 (Slujba Sfântului Ierarh Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului din 2 mai se va săvârși a treia zi de Paști)

3 L (†) Sfintele Paști; †) Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici; Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Rodopian, diaconul; Sfântul Mucenic Timotei; Sfânta Muceniţă Mavra; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Sven; Ap. Fapte 1, 12-17; 21-26; Ev. Ioan 1, 18-28

4 M (†) Sfintele Paști; Sfântul Cuvios Ilarion; Sfântul Cuvios Nichifor; Sfântul Ierarh Atanasie, Episcopul Corintului; Sfânta Muceniță Pelaghia; Sfântul Cuvios Valerian; Sfânta Cuvioasă Monica, mama Fericitului Augustin; Ap. Fapte 2, 14-21; Ev. Luca 24, 12-35

5 M Sfântul Mucenic Gaian; Sfânta Mare Muceniță Irina; Sfântul Mucenic Neofit; Sfântul Mucenic Gaie; Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nesecat”; (Harți)

6 J Sfântul Mucenic Varvar; Sfântul și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sfântul Cuvios Mamant; Sfântul Cuvios Pahomie; Sfântul Cuvios Ilarion; Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura;

7 V †) Izvorul Tămăduirii; †) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Siriaca” de la Mănăstirea Ghighiu; Sfântul Cuvios Ioan Zedazneli, dimpreună cu 12 ucenici, Georgia; Sfântul Mucenic Acachie; Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sfântul Mucenic Codrat; Sfântul Nil Sorski; Ap. Fapte 3, 1-8; Ev. Ioan 2, 12-22 (Harți)

8 S †) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan; Sfânta Cuvioasă Emilia; Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare;

9 D Sfântul Shio din Mgvime, Georgia; Sfântul Mucenic Gordian; Sfântul Mucenic Epimah; Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari; Sfântul Proroc Isaia; Sfântul Mucenic Hristofor; Sfântul Iosif de la Optina;
†) Duminica a 2-a după Paști (a Sf. Apostol Toma); Ap. Fapte 5, 12-20; Ev. Ioan 20, 19-31; glas 1, voscr. 1

10 L Sfântul Apostol Simon Zilotul; Sfântul Cuvios Isihie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Lavrentie; Sfântul Mucenic Alfeu; Sfântul Mucenic Filadelf; Sfântul Mucenic Ciprian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kiev-Bratsk;

11 M Sfântul Sfințit Mucenic Mochie; Sfântul Mucenic Dioscor; Sfântul Ierarh Metodie, Apostolul slavilor; Sfântul Mucenic Arghir; Înnoirea Constantinopolului; Sfântul Cuvios Chiril, Apostolul slavilor;

12 M †) Sfântul Mucenic Ioan Valahul; Sfântul Ierarh Gherman, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierah Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului; (Dezlegare la pește)

13 J Sfânta Muceniță Glicheria; Sfântul Cuvios Serghie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Ioan Ivirul; Sfântul Cuvios Eftimie Ivirul; Sfântul Cuvios Gheorghe Ivirul; Sfântul Cuvios Gavriil Ivirul;

14 V Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, Episcopul Ciprului; Sfântul Mucenic Isidor din Hios; (Dezlegare la pește)

15 S †) Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei; Sfântul Mucenic Halvard Norvegianul; Sfântul Ierarh Ahile, Episcopul Larisei; Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare;

16 D †) Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei; Sfântul Mucenic Isaachie Persul din Meţovo; Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit; Sfântul Mucenic Simeon; Sfântul Mucenic Petru din Vlaherne; Sfântul Mucenic Nicolae din Meţovo;
†) Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, voscr. 4

17 L Sfântul Dodo, ucenicul Sfântului David din Gareji, Georgia; Sfântul Cuvios Nectarie; Sfântul Apostol Andronic și soția sa, Iunia; Sfântul Cuvios Teofan;

18 M Sfântul Mucenic Petru; Sfânta Hristina și cele 7 sfinte fecioare împreună cu ea; Sfântul Mucenic Teodot din Ancira; Sfântul Mucenic Dionisie; Sfântul Mucenic Paulin;

19 M Sfântul Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei; Sfânta Muceniță Chiriachi; Sfântul Cuvios Memnon; Sfânta Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei; (Dezlegare la pește)

20 J Sfinții Zabulon și Suzana, părinții Sfintei Nina, luminătoarea Georgiei; Sfântul Mucenic Talaleu; Sfântul Cuvios Talasie; Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul; Sfânta Lidia din Filipi;

21 V †) Sfinții Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir; Ap. Fapte 8, 40; 9, 1-19; Ev. Ioan 6, 48-54 (Dezlegare la pește)

22 S Sfinții Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sfânta Muceniță Sofia; Sfântul Mucenic Vasilisc; Sfântul Mucenic Marcel;

23 D Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei; Sfânta Mironosiță Maria lui Cleopa; Soborul Sfinților din Rostov și Yaroslav;
†) Duminica a 4-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte 9, 32-42; Ev. Ioan 5, 1-15; glas 3, voscr. 5

24 L Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat; Sfântul Mucenic Serapion; Sfânta Muceniță Marciana;

25 M Sfântul Mucenic Celestin; † A treia aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului; Sfântul Ierarh Inochentie al Odessei;

26 M Înjumătățirea praznicului Cincizecimii; Sfânta Muceniță Elena; Sfântul Apostol Carp; Sfântul Apostol Alfeu; Sfântul Apostol Tadeu; Sfântul Mucenic Averchie; (Dezlegare la pește)

27 J Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, Episcopul Sardei; Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul; Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul; Sfântul Sfințit Mucenic Eladie;

28 V Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sfântul Sfinţit Mucenic Eutihie, Episcopul Melitinei; Sfânta Muceniță Eliconida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Niceea (Nicene); (Dezlegare la pește)

29 S Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfânta Muceniță Teodosia, fecioara; Sfântul Sfinţit Mucenic Olivian; Sfânta Cuvioasă Ipomoni; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Odrino, Orlov „Chezașa celor păcătoși”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova „Chezașa celor păcătoși”;

30 D Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Varlaam; Sfântul Mucenic Natalie;
†) Duminica a 5-a după Paști (a Samarinencei); Ap. Fapte 11, 19-30; Ev. Ioan 4, 5-42; glas 4, voscr. 7

31 L Sfântul Mucenic Eusebiu; Sfântul Mucenic Haralambie; Sfântul Mucenic Ermie; Sfântul Apostol Ermie;

1 M Sfântul Cuvios Agapit de la Lavra Pecerska; Sfântul Iustin Martirul și Filosoful; Sfântul Mucenic Iust; Sfântul Mucenic Iustin; Sfântul Mucenic Hariton; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Mucenic Firm;

2 M Odovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; †) Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Sfântul Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kiev-Bratsk; (Dezlegare la pește)

3 J Sfânta Muceniță Paula fecioara; Sfântul Mucenic Luchilian şi cei împreună cu el patru tineri: Ipatie, Paul, Dionisie și Claudie;

4 V †) Sfinții Mucenici: Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sfântul Ierarh Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Cuvioasă Sofia; Sfintele Mironosiţe Maria şi Marta, surorile Dreptului Lazăr; (Dezlegare la pește)

5 S Sfântul Sfințit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului; Sfântul Mucenic Marchian; Sfântul Mucenic Nicandru; Sfântul Mucenic Leonid; Sfântul Mucenic Apolon; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Igorevskaia”; Sfântul Mucenic Iperehie; Sfântul Mucenic Arie; Sfântul Mucenic Gheorghe; Sfântul Mucenic Selneniad; Sfântul Mucenic Irineu; Sfântul Mucenic Pamvon; Sfântul Bonifatie, Apostolul Germaniei;

6 D Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaţilor; Sfântul Mucenic Ghelasie; Sfânta Muceniță Valeria; Sfântul Cuvios Visarion; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pimenovskaia”;
†) Duminica a 6-a după Paști (a Orbului din naștere); Ap. Fapte 16, 16-34; Ev. Ioan 9, 1-38; glas 5, voscr. 8

7 L Sfântul Marcelin, Episcopul Romei; Sfânta Muceniță Zenaida; Sfânta Cuvioasă Sebastiana; Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei; Sfântul Cuvios Antim, preotul;

8 M † Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfânta Muceniţă Caliopia;

9 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sfântul David din Gareji, Georgia; Sfânta Muceniță Maria; Sfânta Muceniță Tecla; Sfânta Muceniță Mariamni; Sfânta Muceniță Marta; Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfânta Muceniţă Enata; (Dezlegare la pește)

10 J (†) Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor); Sfântul Cuvios Zosima Fenicianul; Sfântul Sfinţit Mucenic Timotei, Episcopul Prusiei; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfânta Muceniță Antonina; Soborul Sfinților din Siberia; Ap. Fapte 1, 1-12; Ev. Luca 24, 36-53

11 V Sfântul Apostol Bartolomeu; Sfântul Apostol Barnaba; Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei; Sfântul Cuvios Gavriil din Kapsala; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Axion Estin”; (Dezlegare la pește)

12 S Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare; Sfântul Cuvios Petru Athonitul;

13 D Sfânta Muceniță Achilina; Sfântul Ierarh Trifilie, Episcopul Levcosiei din Cipru; Sfânta Alexandra Schimonahia, Stareța și Întemeietoarea Mănăstirii Diveevo;
†) Duminica a 7-a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte 20, 16-18; 28-36; Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscr. 10

14 L Sfântul Ierarh Metodie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Proroc Elisei; Sfântul Iustin Popovici;

15 M † Sfântul Mucenic Isihie; Sfântul Proroc Amos; Fericitul Ieronim; Fericitul Augustin; 

16 M Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei; Sfântul Sfinţit Mucenic Marcu, Episcopul Apoloniadei; Sfântul Moise de la Optina; (Dezlegare la pește)

17 J Sfântul Mucenic Salva din Akhaltsikhe, Georgia; Sfântul Mucenic Savel; Sfântul Mucenic Manuil; Sfântul Mucenic Ismail; Sfântul Mucenic Inochentie; Sfântul Mucenic Isavru; Sfântul Mucenic Felix; Sfântul Mucenic Peregrin;

18 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sfântul Cuvios Erasm; Sfântul Mucenic Leontie; Sfântul Mucenic Ipatie; Sfântul Mucenic Teodul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Moscova; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Zimarovo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”; (Dezlegare la pește)

19 S Sfântul Cuvios Paisie cel Mare; Sfântul Apostol Iuda, ruda Domnului; (Sâmbăta morților – Moșii de vară)

20 D Sfântul Ierarh Calist, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Sfințit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor; Sfântul Nicolae Cabasila; Sfântul Calist Angelicoudes;
(†) Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile). Duminica a 8-a după Paști; Ap. Fapte 2, 1-11; Toate ale praznicului: Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12;

21 L (†) Sfânta Treime; Sfântul Mucenic Iulian din Tars; Sfântul Mucenic Afrodisie; (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)

22 M †) Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești; Sfântul Mucenic Alban din Verulamul Britaniei; Sfântul Sfințit Mucenic Eusebiu, Episcopul Samosatelor; Sfântul Mucenic Zenon; Sfântul Mucenic Galaction; Sfântul Mucenic Zina; (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel. Dezlegare la pește)

23 M Sfântul Mucenic Aristocleu, preotul; Sfânta Muceniță Agripina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Zaonikievskaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir; Soborul Sfinților din Vladimir;

24 J (†) Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele – Drăgaica); † Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; † Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana; Sfântul Atanasie din Paros; Ap. Romani 1, 28-32; 2, 1-9; Ev. Matei 5, 27-32 (Dezlegare la pește)

25 V Sfânta Muceniță Livia; Sfântul Cuvios Dometie; Sfântul Mucenic Procopie; Sfântul Mucenic Orentie; Sfânta Mare Muceniță Fevronia; Sfântul Cuvios Dionisie; Sfântul Nicon de la Optina; Sfânta Fevronia, Cneaghină de Murom; Sfântul Petru, Cneaz de Murom;

26 S Odovania praznicului Pogorârii Sfântului Duh; Sărbătoarea Tuturor Sfinților Georgieni; Sfântul Ierarh Ioan, Episcopul Goției; Sfântul Cuvios David din Tesalonic; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Șapte lacuri”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sedmiezerskaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Lida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tihvin; (Dezlegare la pește)

27 D Sfântul Cuvios Samson, primitorul de străini; Sfântul Mucenic Anect; Sfânta Ioana Mironosița;
†) Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților); Ap. Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; Ev. Matei 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30 (Urmarea lui Hristos); glas 8, voscr. 1 (Dezlegare la pește)

28 L Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sfântul Mucenic Papias; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Tricherousa”;

29 M (†) Sfinții Apostoli Petru și Pavel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kasperov; Ap. Romani 1, 1-7; 13-17; Ev. Matei 4, 23-25; 5, 1-13

30 M † Soborul Sfinților 12 Apostoli; †) Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Balikinskaya”; (Dezlegare la pește)

1 J †) Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți; Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma;

2 V †) Sfântul Voievod Ștefan cel Mare; Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; Sfântul Ierarh Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului; Sfântul Ierarh Ioan Maximovici; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea care alăptează” (Galaktotrofousa); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ahtîrskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Feodotevskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pozhayskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vlahernskaya” (Vlahernitissa);

3 S Sfântul Mucenic Iachint; Sfântul Ierarh Anatolie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Meliton;

4 D Sfântul Ierarh Andrei Criteanul, Arhiepiscopul Cretei; Sfânta Cuvioasă Marta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Galata; Sfântul Cuvios Andrei Rubliov, iconograful;
†) Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinților români); Ap. Romani 2, 10-16; al Sfinților Români: Ap. II Corinteni 5, 17, 20; 6,1, 3-7, 10; 13, 11; Ev. Matei 4, 18-23 (Chemarea primilor Apostoli); a Sfinților Români: Ev. Matei 5,14-16; 10,32-33, 17-18,22; glas 1, voscr. 2

5 L † Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul; Sfântul Cuvios Lampadie; Sfântul Cuvios Mucenic Ciprian; Cei șase cuvioși ucenici ai Sfântului Atanasie Athonitul;

6 M Sfântul Mucenic Arhip; Sfânta Muceniță Lucia din Roma; Sfântul Mucenic Filimon; Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare; Sfântul Sfinţit Mucenic Astie, episcopul Dirahiei;

7 M †) Sfânta Mare Muceniță Chiriachi; Sfântul Cuvios Toma din Maleon; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Mucenic Evanghel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vlahernskaya” (Vlahernitissa);

8 J †) Sfinții Mucenici Epictet și Astion; Sfânta Teodosia; Sfântul Mare Mucenic Procopie; Cinstirea Icoanei Bunei Vestiri din Ustiug; Sfântul Cuvios Teofil, Izvorâtorul de mir; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eleusa” din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Sitka; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kazan (Kazanskaia);

9 V †) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț; Sfântul Cuvios Coprie Egipteanul; Sfântul Sfințit Mucenic Pangratie, episcopul Taorminei; Sfântul Sfințit Mucenic Chiril; Sfântul Mucenic Andrei; Sfântul Mucenic Prov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Koloci;

10 S Sfinții 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei; Sfântul Mucenic Apolonie; Sfântul Mucenic Vianor; Sfântul Mucenic Siluan; Sfântul Cuvios Sava Vatopedinul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Koneviț; Sfântul Cuvios Antonie de la Lavra Pecerska; Sfântul Ierarh Gheorghe, episcopul Tesalonicului;

11 D Sfântul Cuvios Sofronie de la Essex; Sfânta Olga, Împărăteasa Rusiei; Sfântul Cuvios Leon din Mandra; Sfânta Mare Muceniță Eufimia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Rjevskaia” (sau „Okovețkaia”); Sfântul Mucenic Nectarie Aghioritul;
†) Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieții); Ap. Romani 5, 1-10; Ev. Matei 6, 22-33; glas 2, voscr. 3

12 L †) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromița de la Muntele Athos; Sfântul Mucenic Proclu; Sfântul Mucenic Ilarie; Sfânta Veronica; Sfântul Cuvios Mihail Maleinul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul;

13 M Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Cuvios Ștefan Savaitul; Sfânta Cuvioasă Sara; Sfânta Muceniţă Golinduhia din Persia;

14 M Sfântul Mucenic Iust; Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul; Sfântul Apostol Achila; Sfântul Mucenic Iraclie;

15 J Sfântul Ierarh Iosif, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfinții Mucenici Chiric și Iulita; Sfântul Vladimir, Luminătorul Rusiei; Sfânta Cuvioasă Matrona;

16 V Sfântul Mucenic Avudin; Sfântul Mucenic Faust; Sfântul Sfinţit Mucenic Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sfânta Muceniţă Iulia; Sfântul Antioh;

17 S Sfântul Ierarh Eufrasie, Episcopul Ienopolei; Sfânta Mare Muceniță Marina; Sfinții Țari Mucenici Romanov: Nicolae și Alexandra și fiii lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia și Alexei;

18 D †) Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor; Sfânta Cuvioasă Muceniță Elisabeta, ducesa Rusiei; Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Mucenic Iachint; Sfânta Muceniţă Valentina; Sfântul Cuvios Pamvo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de pe Tolga (Tolgska);
†) Duminica a 4-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului; a Sf. Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic); Ap. Romani 6, 18-23; al Sf. Părinți: Ap. Tit 3, 8-15; Ev. Matei 8, 5-13 (Vindecarea slugii sutașului); a Sf. Părinți: Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 3, voscr. 4

19 L Sfântul Cuvios Die; Sfânta Cuvioasă Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare; Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov;

20 M †) Sfântul Slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Abalatsk”; Ap. Romani 10, 11-21; 11, 1-2; Ev. Matei 11, 16-20

21 M †) Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche; Sfântul Proroc Iezechiel; Sfântul Cuvios Ioan Pustnicul; Sfântul Cuvios Simeon;

22 J Sfânta Muceniță Marcela; Sfânta Mironosiță și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena;

23 V Sfânta Cuvioasă Pelaghia din insula Tinos; Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Foca; Sfinții Mucenici Trofim și Teofil; Sfântul Sfinţit Mucenic Apolinarie, episcopul Ravenei; Sfântul Mucenic Vitalie; Sfânta Muceniţă Valeria; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți” (cu monede) din Sankt Petersburg; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Poceaev;

24 S Sfânta Mare Muceniță Hristina; Sfântul Mucenic Ermoghen;

25 D Sfânta Cuvioasă Eupraxia; Sfânta Cuvioasă Olimpiada; Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al V-lea Ecumenic;
†) Duminica a 5-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei); Ap. Romani 10, 1-10; Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1; glas 4, voscr. 5

26 L †) Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel (Argeș); Sfântul Sfințit Mucenic Ermolae; Sfânta Cuvioasă Muceniță Paraschevi din Roma; Sfântul Cuvios Moise Ungurul; Sfântul Cuvios Gherontie Athonitul; Sfântul Sava al III-lea;

27 M † Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfântul Cuvios Manuel; Sfântul Clement de Ohrida;

28 M Sfinții Apostoli și Diaconi Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, dintre cei 70; Sfântul Cuvios Pavel de la Xiropotamu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Șapte lacuri”; Sfânta Irina Hrisovalantou, care a primit mere din Rai; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tambov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sedmiezerskaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Lavra Sfintei Treimi – Serghiev; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Kostromskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Grebenskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Umilenie” de la Diveevo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Hodighitria” din Smolensk;

29 J Sfântul Rege și Martir Olav al Norvegiei; Sfântul Mucenic Eustație din Georgia; Sfântul Mucenic Veniamin; Sfântul Mucenic Mamant; Sfânta Muceniță Teodota cu fiii săi; Sfântul Mucenic Calinic;

30 V Sfinții Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sfânta Muceniță Iulita; Sfântul Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei; Sfântul Anatolie „cel Tânăr” de la Optina;

31 S Înainte-prăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea; Sfântul și Dreptul Evdochim; (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)

1 D Sfinții 7 Mucenici Macabei, cu mama lor Solomoni şi dascălul lor Eleazar; Scoaterea Sfintei Cruci; (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului)
†) Duminica a 6-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani 12, 6-14; Ev. Matei 9, 1-8; glas 5, voscr. 6

2 L Aducerea moaștelor Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare; Dreptul Gamaliel;

3 M Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sfântul Cuvios Isaachie; Sfântul Cuvios Dalmat; Sfântul Cuvios Faust; Sfânta Salomeea, mironosița;

4 M Aducerea moaștelor Sfintei Mucenițe Evdochia; Sfinții 7 tineri din Efes; Sfântul Mucenic Tatuil;

5 J Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului; †) Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț; Sfânta Nona, mama Sfântului Grigorie Teologul; Sfântul Mucenic Evsignie; Sfântul Ierarh Fabian, episcopul Romei;

6 V (†) Schimbarea la Față a Domnului; Ap. II Petru 1, 10-19; Ev. Matei 17, 1-9 (Dezlegare la pește)

7 S †) Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla; †) Sfântul Cuvios Pafnutie – Pârvu Zugravul; Sfântul Cuvios Mucenic Dometie Persul; Sfântul Sfinţit Mucenic Narcis, Patriarhul Ierusalimului; Sfânta Irina împărăteasa; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului de la Valaam; Sfântul Antonie de la Optina;

8 D Sfântul Ierarh Calinic al Edessei; Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului; Sfântul Ierarh Miron, Episcopul Cretei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de pe Tolga (Tolgska);
†) Duminica a 7-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); Ap. Romani 15, 1-7; Ev. Matei 9, 27-35; glas 6, voscr. 7

9 L Sfântul Apostol Matia; Sfinții 10 Mucenici Mărturisitori pentru icoana lui Hristos; Sfântul Mucenic Antonin;

10 M Sfântul Mucenic Laurențiu Arhidiaconul; Sfântul Sfinţit Mucenic Sixt, Episcopul Romei; Sfântul Mucenic Ipolit;

11 M †) Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mare Mucenic Evplu, Arhidiaconul;

12 J Sfântul Mucenic Fotie; Sfântul Mucenic Anichit; Sfântul Mucenic Pamfil; Sfântul Mucenic Capiton; Sfântul Cuvios Palamon;

13 V Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului; Mutarea moaștelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Dorotei; Sfântul Cuvios Dositei; Sfântul Tihon din Zadonsk; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „cu șapte săgeţi”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a pătimirilor”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Minsk;

14 S Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sfântul Proroc Miheia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Narva; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sfătuitoarea”;

15 D (†) Adormirea Maicii Domnului;
†) Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor); Ap. I Corinteni 1, 10-17; al praznicului: Filipeni 2, 5-11; Ev. Matei 14, 14-22; a praznicului: Luca 10, 38-42; 11, 27-28 (Iisus în casa Mariei și a Martei); glas 7, voscr. 8

16 L †) Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache; †) Sfântul Cuvios Iosif de la Văratec; Aducerea Sfintei Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; Sfântul Mucenic Diomid; Sfântul Gherasim din Kefalonia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Sfântul Teodor;

17 M †) Sfântul Gheorghe Pelerinul; Sfântul Mucenic Tirs; Sfântul Mucenic Miron; Sfântul Mucenic Straton; Sfântul Mucenic Ciprian; Sfântul Alipie, iconarul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Sven;

18 M Sfântul Mucenic Ermi; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Leon; Sfântul Mucenic Flor; Sfântul Mucenic Lavru; Sfântul Mucenic Polien; Sfântul Cuvios Ioan de la Rila; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa” – izbăvitoarea de cancer; Cuvioșii Barnaba și Sofronie;

19 J Sfântul Sebaldus, ocrotitorul orașului Nürnberg; Sfânta Muceniţă Tecla; Sfântul Mucenic Andrei Stratilat; Sfântul Mucenic Timotei; Sfântul Mucenic Agapie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Don; Sfântul Cuvios Teofan cel Nou de la Dohiariu, făcătorul de minuni;

20 V Sfântul Proroc Samuel; Sfântul Mucenic Sever; Sfântul Mucenic Eliodor; Sfântul Mucenic Teoharie;

21 S Sfântul Mucenic Donat diaconul; Sfântul Mucenic Romul preotul; Sfântul Mucenic Silvan diaconul; Sfântul Mucenic Venust; Sfântul Apostol Tadeu; Sfânta Muceniţă Vasa, cu fiii ei;

22 D Sfântul Mucenic Zotic; Sfântul Mucenic Irineu; Sfântul Mucenic Or; Sfântul Mucenic Agatonic; Sfânta Muceniță Antuza; Sfântul Mucenic Zinon; Sfântul Mucenic Teoprepie; Sfântul Mucenic Achindin; Sfântul Mucenic Severian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Georgia;
†) Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii); Ap. I Corinteni 3, 9-17; Ev. Matei 14, 22-34; glas 8, voscr. 9

23 L Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului; † Sfântul Mucenic Lup; Sfântul Ierarh Calinic, Patriarhul Constantinopolului; Cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Mega Spileo; Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum;

24 M Sfântul Mucenic Tation; Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie; Sfântul Sfinţit Mucenic Cosma Etolul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Petru, Mitropolitul Moscovei”; Arătarea Maicii Domnului Sfântului Serghie de Radonej; Mutarea moaştelor Sfântului Dionisie din Zakynthos;

25 M Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu; Sfântul Apostol Tit; Sfântul Ioan Carpatiul;

26 J Sfântul Mucenic Adrian; Sfântul Mucenic Atic; Sfânta Muceniță Natalia, soția Sfântului Mucenic Adrian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir;

27 V Sfântul Ierarh Osie, Episcopul Cordobei; Sfântul Cuvios Pimen cel Mare; Sfântul Mucenic Fanurie; Sfânta Muceniță Eutalia;

28 S Sfântul Cuvios Iosif Isihastul; Sfânta Muceniță Suzana, regina Georgiei; Sfântul Mucenic Lavrentie; Sfânta Ana Prorocița, fiica lui Fanuel; Sfântul Cuvios Moise Etiopianul; Sfântul Mucenic Diomid; Dreptul Iezechia; Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în „Peșterile de Departe”;

29 D (†) Tăierea Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul; (Post)
†) Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni 4, 9-16; al Botezătorului: Fapte 13, 25-33; Ev. Matei 17, 14-23; a Botezătorului: Marcu 6, 14-30; glas 1, voscr. 10

30 L †) Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului; †) Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei; Sfântul Ierarh Ioan, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierarh Pavel cel Nou, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Alexandru din Svir;

31 M Așezarea în raclă a brâului Maicii Domnului; Sfântul Mucenic Iraclie; Sfântul Mucenic Andrei; Sfântul Mucenic Faust; Sfântul Mucenic Mina;

1 M † Începutul anului bisericesc; † Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul; Soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cea de la Miasine; Sfânta Cuvioasă Marta, mama Sfântului Cuvios Simeon Stâlpnicul; Sfintele 40 de Muceniţe din Adrianopol; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cernigov-Ghetsimani”; (Tedeum)

2 J Sfântul Mucenic Mamant; Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kaluga;

3 V †) Sfântul Cuvios Neofit de la Mănăstirea Stânişoara; †) Sfântul Cuvios Meletie de la Mănăstirea Stânişoara; Mutarea moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie; Sfântul Sfinţit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei; Sfântul Cuvios Teoctist; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Pisidia;

4 S Sfânta Ermioni, una dintre fiicele Sfântului Apostol Filip; Sfântul Proroc Moise; Sfântul Sfinţit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei; Sfântul Mucenic Petroniu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Rugul aprins”;

5 D Sfântul Mucenic Urban; Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul; Dreapta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul;
†) Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni 9, 2-12; Ev. Matei 18, 23-35; glas 2, voscr. 11

6 L Sfântul Mucenic Macarie; Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose; Sfântul Mucenic Eudoxie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kiev-Bratsk; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arapet” (din Arabia);

7 M Înainte-prăznuirea Naşterii Maicii Domnului; †) Sfântul Cuvios Simeon de la Pângărați; †) Sfântul Cuvios Amfilohie de la Pângărați; Sfântul Cuvios Daniil Katunakiotul; Sfântul Mucenic Sozont; Sfântul Cuvios Macarie de la Optina;

8 M (†) Nașterea Maicii Domnului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului a Semnului (a Rădăcinii din Kursk); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Poceaev; Ap. Filipeni 2, 5-11; Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28 (Dezlegare la pește)

9 J Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana; †) Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona; †) Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău; Sfântul Mucenic Severian; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al III-lea Ecumenic;

10 V Sfintele Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Închinarea Sfintei Cruci; Sfânta Împărăteasă Pulheria;

11 S Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria; Sfântul Cuvios Eufrosin Bucătarul; Sfânta Teodora din Vasta;

12 D Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului; Sfântul Mucenic Avtonom; Sfântul Mucenic Macedonie; Sfântul Mucenic Teodul; 
†) Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Ioan 3, 13-17 (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); glas 3, voscr. 1

13 L Înainte-prăznuirea Înălțării Sfintei Cruci; †) Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop; † Sfinţii Mucenici din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian; Sfânta Muceniță Ketevan, regina Georgiei; Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, Episcopul Cartaginei; Sfântul Sfințit Mucenic Corneliu Sutașul; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sfântul Cuvios Ierotei cel Tânăr de la Iviron;

14 M (†) Înălțarea Sfintei Cruci; Sfântul Nou-Mucenic Macarie, ucenicul Patriarhului Nifon; Ap. I Corinteni 1, 18-24; Ev. Ioan 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35 (Post)

15 M †) Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului; † Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul; Sfântul Ierarh Iosif de Alaverdi, Georgia; † Sfântul Ierarh Visarion, Arhiepiscopul Larisei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Novonichita”; Sfântul Simeon al Tesalonicului;

16 J Sfânta Muceniță Meletina; Sfânta Muceniță Ludmila; Sfânta Mare Muceniță Eufimia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „ajutătoarea celor smeriți”;

17 V †) Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail; Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Macarie”;

18 S Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei; Sfânta Muceniţă Ariadna; Sfântul Mucenic Castor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vindecătoarea” (Țelitelnița); Sfântul Ilarion de la Optina; Sfântul Cuvios Romil de Ravaniţa;

19 D Sfântul Mucenic Dorimedont; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Mucenic Savatie;
†) Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); Ap. Galateni 2, 16-20; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1; glas 4, voscr. 2

20 L Sfântul Mare Mucenic Eustatie, cu cei doi fii: Agapie și Teopist; Sfânta Muceniţă Teopista, soţia Sfântului Mucenic Eustatie; Sfântul Cuvios Nou Mucenic Ilarion Criteanul;

21 M Odovania Praznicului Înălţării Sfintei Cruci; Sfântul Proroc Iona; Sfântul Apostol Codrat; Descoperirea moaștelor Sfântului Dimitrie, Mitropolitul Rostovului;

22 M †) Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi; Sfântul Sofronie, episcopul Vratsei; Sfântul Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope; Sfântul Mucenic Isaac; Sfântul Mucenic Martin; Soborul Sfinților din Tula; Sfântul Cosma de la Zografu;

23 J Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul; Sfânta Cuvioasă Polixenia; Sfânta Cuvioasă Xantipa; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Slovenskaia”;

24 V Sfântul Cuvios Mucenic Sven de la Arboga; Sfântul Cuvios Siluan Athonitul; Sfânta Mare Muceniță, întocmai cu apostolii, Tecla; Sfântul Cuvios Coprie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „din pomul de mirt” – Myrtidiotissa; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Miroj; Sfântul Mucenic Petru Aleutul; Soborul Sfinților din Alaska; Sfântul Ştefan Întâiîncoronatul;

25 S Sfânta Cuvioasă Eufrosina; Sfântul Cuvios Pafnutie Egipteanul; Sfântul Cuvios Serghie de la Radonej; 

26 D †) Adormirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan; †) Sfântul Voievod Neagoe Basarab; Sfânta Muceniţă Hira; Dreptul Ghedeon; Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Iviron în Georgia;
†) Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni 9, 6-11; Ev. Luca 5, 1-11; glas 5, voscr. 3

27 L †) Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești; Sfânta Muceniță Epiharia; Sfântul Mucenic Calistrat şi cei împreună cu dânsul patruzeci şi nouă de mucenici;

28 M † Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul; Sfântul Proroc Baruh; Sfântul Mucenic Pimen; Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în „Peșterile de aproape”; Sfântul Neofit Zăvorâtul din Pafos, insula Cipru;

29 M Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Muceniţă Gudelia; Sfântul Cuvios Chiriac Sihastrul; Sfânta Muceniţă Petronia;

30 J Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei celei Mari; Sfânta Muceniță Ripsimia; Sfânta Muceniță Gaiani;

1 V (†) Acoperământul Maicii Domnului; †) Sfântul Cuvios Chiriac de la Bisericani; †) Sfântul Cuvios Iosif de la Bisericani; Cămaşa Domnului şi Stâlpul de viaţă dătător; Sfânta Sidonia din Georgia; Sfinții Împărați ai Georgiei, Mirian și Nana; Sfântul Apostol Anania; Sfântul Cuvios Roman Melodul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Protectoarea” din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Hârbovăț; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kasperov; Sfântul Ioan Cucuzel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Cucuzelița; Ap. Galateni 3, 23-29; 4, 1-5; Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28 (Dezlegare la pește)

2 S Sfinții Mucenici David și Constantin, prinți ai Georgiei; Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian; Sfânta Muceniță Iustina; Sfântul Cuvios Teofil;

3 D Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist;
†) Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor); Ap. II Corinteni 11, 31-33; 12, 1-9; Ev. Luca 6, 31-36; glas 6, voscr. 4

4 L Sfântul Mucenic Evdemoz din Georgia; Sfânta Muceniță Verina; Sfânta Muceniță Prosdoca; Sfânta Muceniță Domnina; Sfântul Mucenic Audact; Sfânta Muceniță Calistena; Sfântul Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei;

5 M †) Sfântul Cuvios Misail de la Mănăstirea Turnu; †) Sfântul Cuvios Daniil de la Mănăstirea Turnu; Sfânta Muceniță Haritina; Sfânta Muceniță Mamelta; Soborul Sfinților Ierarhi ai Moscovei; Sfântul Evdochim Vatopedinul;

6 M Sfântul Grigorie Khandzteli din Georgia; Sfântul Apostol Toma; Sfânta Muceniță Erotiida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea de toți fericită”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Odighitria” de la Xenofont;

7 J Sfântul Iosif din Khevi, Georgia; † Sfântul Mare Mucenic Serghie; † Sfântul Mare Mucenic Vah; Sfântul Mucenic Iulian, preotul; Sfântul Mucenic Chesarie, diaconul; Sfântul Mucenic Polihronie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov;

8 V Sfânta Cuvioasă Taisia; Sfânta Cuvioasă Pelaghia; Sfântul Nou Mucenic Ignatie;

9 S Sfânta Cuvioasă Atanasia; Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu; Sfântul Cuvios Andronic; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Korsun; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”;

10 D Sfânta Muceniţă Evlampia, sora Sfântului Mucenic Evlampie; Sfântul Cuvios Vasian; Sfântul Cuvios Teofil Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Evlampie; Sfântul Ambrozie de la Optina; Sfântul Inochentie al Penzei; Sfinţii 26 de cuvioşi mucenici de la Zografu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Acatist” – Prevestitoarea de la Mănăstirea Zografu;
†) Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Luca 7, 11-16; glas 7, voscr. 5

11 L Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei; Sfânta Muceniță Zenaida; Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi; Sfânta Muceniță Filonila; Soborul Sfinților Stareți de la Optina; Sfântul Lev de la Optina;

12 M Sfântul Mucenic Tarah; Sfântul Mucenic Andronic; Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei; Sfântul Mucenic Prov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kaluga; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Ierusalim;

13 M † Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași; Sfântul Mucenic Florentie; Sfânta Muceniță Agatonica; Sfântul Mucenic Carp; Sfântul Mucenic Papil; Sfântul Mucenic Agatodor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Șapte lacuri”; Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Iviron la Moscova; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sedmiezerskaya”;

14 J †) Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași; Sfântul Mucenic Chelsie; Sfântul Mucenic Ghervasie; Sfântul Mucenic Nazarie; Sfântul Mucenic Protasie; Sfântul Silvan, Episcopul Gazei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Cosma de Yakhrom”; Ap. Efeseni 1, 1-9; Ev. Marcu 7, 24-30

15 V Sfântul Mucenic Luchian preotul; Sfântul Ierarh Savin, Episcopul Ciprului; Sfântul Ierarh Vars, Episcopul Edesei; Sfântul Cuvios Eftimie cel Nou; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa” – izbăvitoarea de cancer; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sporitoarea grânelor”;

16 S Sfântul Mucenic Domnin; Sfântul Mucenic Longhin Sutașul; Sfântul Mucenic Leontie; Sfântul Mucenic Dometie; Sfântul Mucenic Terentie; Sfântul Cuvios Mal;

17 D Sfântul Proroc Osea; Sfântul Cuvios Mucenic Andrei din Creta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Izbăvitoarea”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Întru naștere fecioria ai păzit”;
†) Duminica a 21-a după Rusalii (Pilda semănătorului – a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic); Ap. Galateni 2, 16-20; al Sf. Părinți: Ap. Tit 3, 8-15; Ev. Luca 8, 5-15; a Sf. Părinți: Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 8, voscr. 6

18 L Sfânta Cuvioasă Eufrosina de la Mega Spileo; Sfântul Cuvios Teodor de la Mega Spileo; Sfântul Cuvios Simeon de la Mega Spileo; Sfântul Apostol și Evanghelist Luca; Sfântul Mucenic Marin cel Bătrân; Sfântul Cuvios Iulian; Sfântul Mucenic Domnin;

19 M Sfântul Proroc Ioil; Sfântul Mucenic Uar; Sfântul Mucenic Felix, preotul; Sfântul Mucenic Eusebiu, diaconul; Sfântul Cuvios Ioan de la Rila; Sfânta Cleopatra;

20 M Sfântul Mare Mucenic Artemie; Sfânta Cuvioasă Matrona; Sfântul Gherasim din Kefalonia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Philermos;

21 J †) Sfântul Cuvios Mărturisitor Visarion; †) Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofronie; †) Sfântul Mucenic Oprea; †) Sfântul Preot Mărturisitor Ioan din Galeș; †) Sfântul Preot Mărturisitor Moise Măcinic din Sibiel; Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare; Sfântul Cuvios Filothei Dionisiatul;

22 V Sfânta Muceniță Elisaveta; Sfânta Muceniță Anna; Sfânta Muceniță Teodota; Sfântul Ierarh, întocmai cu apostolii, Averchie, Episcopul Ierapolei; Sfinții 7 tineri din Efes; Sfântul Kukşa din Odessa; Sfânta Muceniță Gligheria din Adrianopol; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kazan; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Andronic”;

23 S Sfântul Cuvios Macarie Romanul; Sfântul Ierarh Ignatie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Iacov, ruda Domnului, primul episcop al Ierusalimului; Sfântul Cuvios Petroniu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”;

24 D Sfântul Mucenic Sotirih; Sfântul Mucenic Marcu; Sfântul Mucenic Valentin; Sfânta Muceniță Sebastiana; Sfântul Mare Mucenic Areta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți”;
†) Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8, 26-39;

25 L Sfântul Mucenic Marcian; Sfântul Mucenic Martirie; Sfântul Mucenic Valerian; Sfânta Cuvioasă Tavita; Sfântul Mucenic Hrisaf;

26 M †) Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir; Ap. Efeseni 5, 20-25; Ev. Luca 3, 23-38; 4, 1

27 M † Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală; Sfântul Mucenic Nestor; Ap. Efeseni 5, 25-33; Ev. Luca 4, 1-15

28 J † Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești; Sfântul Sfințit Mucenic Neofit, Episcop de Urbnisi; Sfânta Muceniţă Neonila, soția Sfântului Mucenic Terentie; Sfântul Firmilian, Episcopul Cezareei Capadociei; Sfântul Ierarh Dimitrie, Mitropolitul Rostovului; Sfântul Mucenic Terentie cu cei 7 fii ai săi; Sfântul Mucenic Vilie; Sfântul Cuvios Ştefan Savaitul; Sfântul Cuvios Teofil cel Nebun pentru Hristos; Sfantul Iov de la Poceaev;

29 V Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana; Sfântul Cuvios Avramie și Maria, nepoata sa; Sfântul Nou Mucenic Timotei Esfigmenitul;

30 S Sfânta Muceniţă Zenovia, sora Sfântului Mucenic Zenovie; Sfântul Apostol Cleopa; Sfântul Sfinţit Mucenic Zenovie, Episcopul Ciliciei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ozeriansk”; Sfântul Ștefan Milutin, țarul sârbilor; (Sâmbăta morților – Moșii de toamnă)

31 D Cei o sută de mii de mucenici din Tbilisi, Georgia; Sfântul Apostol Apelie; Sfântul Apostol Stahie; Sfântul Apostol Amplie; Sfântul Apostol Urban; Sfântul Apostol Aristobul; Sfântul Apostol Narcis; Sfântul Mucenic Epimah;
†) Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31; glas 2, voscr. 8

1 L Sfântul Doctor fără de arginți Cosma; Sfântul Doctor fără de arginți Damian; Sfântul Cuvios David din Evvia; Sfânta Muceniță Elena din Sinope;

2 M Sfântul Mucenic Anempodist; Sfântul Mucenic Achindin; Sfântul Mucenic Pigasie; Sfântul Mucenic Aftonie; Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Mucenic Agapie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Șuia-Smolensk; Sfântul Gavriil Mărturisitorul, cel Nebun pentru Hristos;

3 M Sfântul Cuvios Pimen Iconarul; Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida; Sfântul Mucenic Achepsima, episcopul; Sfântul Mucenic Iosif, preotul; Sfântul Mucenic Aitala, diaconul;

4 J Sfântul Cuvios Gheorghe, Mărturisitorul din Drama; Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare; Sfântul Sfinţit Mucenic Nicandru, Episcopul Mirelor; Sfântul Mucenic Ermeu, preotul;

5 V Sfântul Ierarh Grigorie, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Mucenic Galaction; Sfânta Muceniță Epistimia; Sfântul Mucenic Silvan;

6 S Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Luca din Sicilia; Sfântul Varlaam Hutinski;

7 D Sfinții 33 de Mucenici din Melitina; Sfântul Cuvios Lazăr din Muntele Galision; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Bucuriei”;
†) Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Efeseni 2, 14-22; Ev. Luca 8, 41-56; glas 3, voscr. 9

8 L †) Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri; Ap. Filipeni 2, 12-16; Ev. Luca 6, 24-30

9 M †) Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sfântul Mucenic Onisifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Mucenic Castor; Sfântul Mucenic Sempronian; Sfântul Mucenic Nicostrat; Sfântul Mucenic Porfirie; Sfânta Cuvioasă Matrona; Sfânta Cuvioasă Teoctista;  Sfântul Simeon Metafrast; Cuviosul Eftimie chelarul; Cuviosul Neofit Dohiaritul; Cuviosul Varnavas Dohiaritul; Sfântul Cuvios Ioan Colov;

10 M Sfântul Apostol Olimp; Sfântul Apostol Erast; Sfântul Apostol Sosipatru; Sfântul Mucenic Orest; Sfântul Apostol Rodion; Sfântul Apostol Terţiu; Sfântul Apostol Cvart; Sfântul Arsenie Capadocianul;

11 J † Sfântul Mare Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Victor; Sfântul Mucenic Vichentie; Sfânta Muceniță Ștefanida; Sfântul Cuvios Teodor Studitul; Sfântul Ștefan de la Decani, regele Serbiei;

12 V †) Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu; Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Cuvios Nil Pustnicul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Sfântul Cuvios Nil Athonitul;

13 S †) Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfânta Antuza, mama Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur; Sfântul Cuvios Damaschin;

14 D Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei 12 Apostoli;
†) Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37; glas 4, voscr. 10 (Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului)

15 L †) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț; Sfântul Mucenic Aviv diaconul; Sfântul Mucenic Mărturisitor Gurie; Sfântul Mucenic Samona; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „de pe Cruce” (Kupiatici); (Începutul Postului Nașterii Domnului)

16 M Sfântul Apostol și Evanghelist Matei;

17 M Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei Pontului; Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul; Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Ghenadie, patriarhul Constantinopolului;

18 J Sfântul Mucenic Platon; Sfântul Mucenic Roman diaconul; Sfântul Mucenic Zaheu diaconul;

19 V Sfântul Ilarion Georgianul, făcătorul de minuni; Sfântul Mucenic Varlaam; Sfântul Proroc Avdie; Sfântul Ierarh Filaret, Mitropolitul Moscovei și Kolomnei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâierea celor necăjiți și întristați”;

20 S Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul; † Sfântul Mucenic Dasie; Sfântul Ierarh Proclu, Patriarhul Constantinopolului;

21 D (†) Intrarea în biserică a Maicii Domnului (Dezlegare la pește); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Maica Domnului de la Mahaira Ciprului;
†) Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); Ap. Efeseni 5, 8-19; al praznicului: Evrei 9, 1-7; Ev. Luca 12, 16-21; a praznicului: Luca 10, 38-42; 11, 27-28 (Iisus în casa Mariei și a Marthei); glas 5, voscr. 11

22 L Sfântul Cuvios Iacov Tsalikis; Sfântul Apostol Filimon; Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Onisim; Sfânta Muceniță Cecilia;

23 M † Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Acragandiei; (Dezlegare la pește)

24 M Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sfântul Sfințit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei;

25 J Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; † Sfânta Mare Muceniță Ecaterina; Sfântul Mare Mucenic Mercurie; (Dezlegare la pește)

26 V Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Nicon; Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul;

27 S Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul; Sfântul Cuvios Natanail; Sfântul Cuvios Pinufrie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Serafim Ponetaevski”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Korchemnaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Țarskoe Selo”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Abalatsk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Rădăcinii din Kursk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod; (Dezlegare la pește)

28 D Sfântul Mucenic Irinarh; Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou; Sfântul Teodor, Arhiepiscop de Rostov; (Dezlegare la pește)
†) Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor); Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27; glas 6, voscr. 1

29 L Sfântul Sfințit Mucenic Aviv, episcop de Nekresi, Georgia; Sfântul Mucenic Paramon; Sfântul Mucenic Filumen; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Cuvios Pitirun; Noul Sfințit Mucenic Filumen;

30 M †) Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Vakhtang Gorgasali, regele Georgiei; Sfântul Ierarh Frumențiu, Episcopul Etiopiei; Ap. I Tesaloniceni 1, 6-10; Ev. Luca 11, 1-10 (Dezlegare la pește)

1 M Sfântul Proroc Naum; Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv; (Tedeum)

2 J Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Stareţa” (Gherontissa); Sfântul Chiril Fileotul; Sfântul Proroc Avacum; Sfânta Muceniță Miropi; Sfântul Ierarh Solomon, Arhiepiscopul Efesului; Sfântul Porfirie Kafsokalivitul;

3 V †) Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica; Sfântul Sfințit Mucenic Teodor, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Proroc Sofonie;

4 S † Sfânta Mare Muceniță Varvara; Sfântul Cuvios Ioan Damaschin; (Dezlegare la pește)

5 D †) Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit; Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie; Sfântul Cuvios Mucenic Cosma Athonitul; (Dezlegare la pește)
†) Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17; glas 7, voscr. 2

6 L †) Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei; Ap. I Tesaloniceni 2, 20; 3, 1-8; Ev. Luca 11, 29-33 (Dezlegare la pește)

7 M †) Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș; Sfântul Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir-Seligersk; Ap. I Tesaloniceni 3, 8-13; Ev. Luca 11, 34-41 (Dezlegare la pește)

8 M Sfântul Ierarh Sofronie, Episcopul Ciprului; Sfântul Apostol Cezar; Sfântul Apostol Tihic; Sfântul Apostol Onisifor; Sfântul Cuvios Patapie;

9 J Sfânta Prorociță Ana, mama Prorocului Samuel; Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”; (Dezlegare la pește)

10 V Sfântul Mucenic Evgraf; Sfântul Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Ermoghen;

11 S Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Luca cel Nou; (Dezlegare la pește)

12 D Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Ierusalimului; †) Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei; Sfântul Mucenic Sinet; (Dezlegare la pește)
†) Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinților Strămoși – Pilda celor poftiți la cină); Ap. Coloseni 3, 4-11; Ev. Luca 14, 16-24; glas 8, voscr. 3

13 L †) Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; † Sfântul Mare Mucenic Eustratie; † Sfântul Mare Mucenic Auxentie; † Sfântul Mare Mucenic Evghenie; † Sfântul Mare Mucenic Mardarie; † Sfântul Mare Mucenic Orest; Sfânta Muceniță Lucia, fecioara; Sfântul Cuvios Gherman de Alaska; (Dezlegare la pește)

14 M Sfântul Mucenic Calinic; Sfântul Mucenic Filimon; Sfântul Mucenic Apolonie; Sfântul Mucenic Tirs; Sfântul Mucenic Evhie; Sfântul Mucenic Arian; Sfântul Mucenic Levchie;

15 M Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei; Sfânta Muceniță Antia; Sfânta Muceniță Suzana; Sfântul Cuvios Pavel;

16 J Sfântul Proroc Agheu; Sfântul Mucenic Marin; Sfânta Teofana Împărăteasa;

17 V Sfântul Proroc Daniel și Sfinții trei tineri Anania, Azaria și Misail; Sfântul Dionisie din Zakynthos; Sfinții Cuvioși Atanasie, Nicolae și Antonie, ctitorii Mănăstirii Vatoped; Sfântul Mucenic Avacum, diaconul;

18 S †) Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul; Sfântul Ierarh Modest, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Sebastian; Sfânta Muceniță Zoe; (Dezlegare la pește)

19 D Sfântul Ierarh Grichentie, Episcopul Etiopiei; Sfântul Mucenic Bonifatie; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Cuvioasă Aglaia; (Dezlegare la pește)
†) Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sfinților Părinți după trup ai Domnului); Ap. Evrei 11, 9-10; 32-40; Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului); glas 1, voscr. 4

20 L Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei; Sfântul Ioan de Kronstadt; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”;

21 M Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia; Sfântul Mucenic Temistocle; Sfântul Ierarh Petru, Mitropolitul Moscovei;

22 M †) Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sfântul Mucenic Hrisogon; Sfânta Muceniță Teodota Romana; Sfânta Mare Muceniță Anastasia;

23 J Sfântul Ierarh Pavel, Arhiepiscopul Neocezareei; Sfântul Cuvios Naum; Sfântul Nifon, Episcop de Constantiana; Sfinții 10 Mucenici din Creta;

24 V Sfânta Muceniță Eugenia; (Ajunul Crăciunului)

25 S (†) Nașterea Domnului (Crăciunul); Ap. Galateni 4, 4-7; Ev. Matei 2, 1-12

26 D †) Soborul Maicii Domnului; †) Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana; Sfântul Mucenic Eftimie, Episcopul Sardelor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Trei Bucurii”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Binecuvântat este pântecele…”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ostrobramsk – Vilnius”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Betleemita;
†) Duminica după Nașterea Domnului (a Sfinților Iosif Logodnicul, David Prorocul și Iacob, ruda Domnului); Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Matei 2, 13-23 (Fuga în Egipt); glas 2, voscr. 5

27 L † Sfântul Apostol Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Sfântul Cuvios Teodor Mărturisitorul;

28 M Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia; Sfântul Sfinţit Mucenic Glicherie preotul; Sfântul și Dreptul Iosif, Logodnicul Sfintei Fecioare Maria; Sfântul Simon Izvorâtorul de mir, ctitorul Mănăstirii Simonos Petras;

29 M Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sfântul Cuvios Marcel; Sfântul Cuvios Tadeu; (Harți)

30 J Sfânta Muceniță Anisia fecioara; Sfânta Cuvioasă Teodora din Cezareea; Sfântul Cuvios Leon, arhimandritul;

31 V Odovania praznicului Naşterii Domnului; † Sfântul Mucenic Hermes; Sfânta Cuvioasă Melania Romana; Sfântul Cuvios Zotic; (Harți. Slujba în noaptea trecerii dintre ani)