Rugăciunea soților unul pentru altul

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ne-ai învățat ca totdeauna să ne rugăm unul pentru altul, căci așa vom împlini legea Ta și ne vom arăta vrednici de mila Ta, caută cu îndurare și păzește de vrăjmașii văzuți și nevăzuți pe soțul meu (soția mea), pe care mi l-ai dăruit (mi-ai dăruit-o) a petrece […]

Acatistul Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria

Buna Vestire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și pe toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi […]

Monahul Onufrie de la Schitul Sfânta Ana

Monahul Onufrie se trăgea din Tracia. A fost fiul unui cioban bogat ce avea multe oi. Păstorind oile tatălui sau, Onufrie nu lăsa niciodată la o parte rugăciunea. Tânăr fiind, a luat hotărârea să se afierosească vieţii monahale. Fără bani sau alte lucruri, doar cu o pelerină pe el, porni spre Sfântul Munte, unde, după […]

Rugăciunea femeii însărcinate

Femeie rugandu-se

O rugăciune deosebit de frumoasă și folositoare pentru toate femeile însărcinate, rugăciune care, spusă cu credință, aduce mult ajutor de la Dumnezeu: O, Împărate Sfinte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, izvorule al vieţii şi al nemuririi, îţi mulţumesc că în căsătoria mea m-ai facut vas ales al binecuvântării şi al darului Tău. Căci Tu, Stăpâne, […]

Acatistul Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți”

Troparul Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu noi robii Tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu O, Preasfântă Stăpână, Preacurată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului Dumnezeului meu, Iisus […]

Învățături mântuitoare despre smerenia cea curățitoare de patimi

Din scrisorile Cuviosului Nikon Vorobiov: Olgăi C. Nu știu cum s-a făcut că țineți seama de părerea mea într-o problemă ca schimbarea domiciliului. Sunteți absolut liberă să fiți ori să nu fiți de acord cu părerea mea. Nu pretind deloc să-mi împliniți sfatul. Sfatul e sfat, nu e poruncă. Voi încerca să vă explic de […]

Chemat la monahism de Maica Domnului – Monahul Ghelasie Simonopetritul

Părintele Ghelasie a văzut pentru prima dată lumina zilei pe ţărmurile Asiei Mici. S-a născut în 1902, iar până la cumplita prigoană din 1922 s-a hrănit din spiritualitatea şi tradiţia plină de evlavie a Asiei Mici. De mic a mers la bisericile din insulele apropiate, iar atunci când se întorcea acasă îşi întreba mama: – Mamă, […]

Arhimandritul Alexandros Velanidiatul, blândul egumen

În lume, numele său era Panayotis Ioannis Theofilopoulos. S-a născut în 1914, în satul Arfara din Kalamata, de unde îşi trag obârşia mai multi părinţi aghioriţi, într-o familie numeroasă cu părinţi evlavioşi. Pentru o perioadă a lucrat ca brutar. Deşi absolvise doar şcoala primară, studia încontinuu reuşind să dobândească multe cunoştinţe, astfel încât purta cu […]

Părintele Inochentie – milionar, binefăcător, schimonah

Monahul Inochentie s-a născut pe 30 octombrie 1860, în localitatea Irkutsk din Siberia. De mic a rămas orfan, crescând alături de cei cinci fraţi ai săi. Tatăl lor le-a lăsat moştenire câteva mine de aur. Tânărul Inochentie a mers în Petroupoli unde a studiat ştiinţele naturii, matematica şi dreptul. Vieţuirea lui era foarte simplă, ascetică, […]

IPS Hierotheos Vlachos: Învierea lui Hristos – taina credinței și a vieții noastre

Cuvânt mângâietor al Mitropolitului Hierotheos Vlachos, despre feluritele sensuri ale Învierii lui Hristos și calea omului către lumina Învierii. Această pastorală a fost citită în bisericile din eparhia Nafpaktos şi Agios Vlasios în anul 2011. (I.V.) Învierea lui Hristos, pe care o prăznuim cu atâta solemnitate după mai multe zile de post, pocăință și rugăciune, este taina […]