3 rugăciuni puternice pentru Postul Mare

Rugăciune în chilie

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie. (o metanie) Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii Tale. (o metanie) Așa Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele […]

Despre însemnătatea statorniciei în lucrarea duhovnicească

Cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul despre însemnătatea statorniciei în lucrarea duhovnicească, și despre marea primejdie a nestatorniciei. Pe cel ce n-a început rânduiala vieții duhovnicești, nu-l zdruncină neumblarea după această rânduială, debandada lăuntrică – dar cine a început-o și se lasă apoi de ea, are de suferit mari vătămări. Grăuntele cuprins de ger nu piere: […]

Starețul Sofronie de la Essex – Theologul Luminii Nezidite

Evocare a Starețului Sofronie (Saharov) – ucenicul Cuviosului Siluan Athonitul –, adormit în Domnul pe 11 iulie 1993 la Maldon (Essex)*  De câte ori am vrut să mă plimb prin curtea mănăstirii din Maldon (Essex), n-a fost cu neputință să mă smulg din îmbrățișarea venerată a preacuviosului stareț Sofronie († 1993). Sfânt, sensibil, își deschidea […]

Cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul la Duminica lăsatului sec de brânză

Duminica de acum se cheamă „a lăsatului sec de brânză”; ea este închinată pomenirii căderii protopărinţilor noştri – şi ce tânguiri triste pune Sfânta Biserică în gurile strămoşilor izgoniţi din rai, care şedea drept în faţa lui şi se jeluiau! Atât de viu era atunci simţământul pierderii: raiul era la vedere şi din el poate că venea mireasma florilor […]

Sfântul Isaac Sirul, despre râvna cea rea și semnele râvnei după Dumnezeu

Omul cel râvnitor niciodată nu ajunge la pacea cugetului, iar cel străin de pace, străin este de bucurie. Căci dacă, precum se zice, pacea cugetului este sănătate desăvârșită, iar râvna este potrivnică păcii, atunci de mare boală bolește cel ce are râvnă rea [sau vicleană – în greacă πονηρόν]. O, omule, cel ce socotești să […]

„Din mormântul Sfântului începu să iasă bună mireasmă…”

„Mă numesc D. V., m-am născut în anul 1938 în satul Metaxádes din regiunea Didimótiho, locuiesc în orașul Didimótiho, pe strada Leonidou nr. 39, și mă ocup cu executarea săpăturilor manuale și mecanizate. În anul 1989, doamna Lina Kálla Hagìs m-a chemat în satul Pithio, la mormântul Sfântului Chiril al VI-lea, Patriarhul Constantinopolei. Erau acolo […]

Rugăciunea de dimineață a Părintelui Arsenie Boca

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să am grijă să mă leapăd de mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, și astfel, ținând la mine, Te pierd pe Tine. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea Preasfânt Numelui Tău să-mi lucreze în minte mai repede decât fulgerul pe […]

Când vorbeai cu Părintele Paisie, simțeai că te afli în brațele lui Dumnezeu

de Arhim. Gheorghios (Kapsanis) Trebuie să menționez faptul că, la Părintele Paisie, harisma înainte vederii se manifesta rar, și niciodată ca să-și arate calitățile, ci doar pentru folosul sufletesc al celor care îi treceau pragul. Odată, Părintele Paisie a fost vizitat de un frate tânăr care avea gânduri împotriva egumenului său, pentru că nu-i dăduse […]

Acatistul Sfântului Mina, Marele Mucenic și Făcătorul de Minuni

Sfântul Mare Mucenic Mina

Troparul, glasul al -lea Mucenicul Tău, Doamne, Mina întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Condac 1: Folositor și ajutător mare te-ai arătat lumii în primejdii, mucenice, că […]