fbpx

Asociația Triadikon

Misiunea noastră

Asociația non-profit Triadikon, în duhul iubirii aduse în lume de Domnul nostru Iisus Hristos, își propune să inițieze și să dezvolte programe de alinare fără discriminare a celor aflați în nevoi din țară și din lumea întreagă, și să întărească capacitatea Bisericii Ortodoxe de a răspune la provocările lumii de astăzi.

Nădăjduim că, prin harul lui Dumnezeu, Asociația Triadikon va ieși în întâmpinarea celor ce suferă și celor aflați în necazuri și strâmtorări de orice fel, pentru a-i ajuta să-și îmbunățească nivelul de trai material și duhovnicesc, să aducă un aport pozitiv în comunitățile din care fac parte, să trăiască în demnitate, respect și nădejde.

Temeiul scripturistic al organizației noastre:
„Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine… Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.” (Matei 25:35-36, 40)